INWESTUJĘ

Poradnik młodego inwestora (2)

fot. Fotolia

Wielu z nas ma zachowawcze podejście do inwestowania własnych pieniędzy - wybieramy najczęściej takie instrumenty (produkty) finansowe, na których raczej nie stracimy zainwestowanej kwoty. Ale musimy być też świadomi tego, że wiele na tych inwestycjach nie zarobimy. Przyjrzyjmy się zatem możliwościom, jakie dają lokaty bankowe i obligacje skarbowe.

Lokaty

Przy inwestycjach warto zwrócić uwagę na ofertę banków – zwłaszcza gdy mamy do czynienia przez dłuższy okres ze spadkiem cen akcji na giełdzie. To jedna z najbezpieczniejszych i najpewniejszych form inwestowania, nie wymagająca przy tym zbyt wiele pracy. Do wyboru masz kilka rodzajów lokat bankowych, które należą do jednych z najstarszych i wciąż popularnych produktów bankowych. W przypadku lokaty terminowej, bank przyjmuje od ciebie określoną kwotę środków pieniężnych na określony czas (np. 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy), tym samym zobowiązując się wypłacić ci tę kwotę powiększoną o odsetki z chwilą upływu terminu (czasu), na jaki lokata została założona.

Oprócz lokat terminowych w ostatnim czasie duże znaczenie zyskują lokaty internetowe oraz konta oszczędnościowe, które łączą cechy tradycyjnej lokaty i rachunku rozliczeniowego, dają oszczędzającym większą swobodę w dysponowaniu środkami, a zazwyczaj maja również wyższe oprocentowanie niż tradycyjne lokaty. Decydując się na lokatę zwróć uwagę na termin lokaty, oprocentowanie i dostęp do twoich środków. Uważnie zapoznaj się z warunkami wybranych przez ciebie lokat. Zwróć również uwagę, w jakich okresach dopisywane są do twojego konta odsetki – w wypadku lokat im częściej, tym lepiej dla ciebie.

Oprocentowanie lokat bankowych zawsze rośnie w sytuacji, gdy następuje wzrost inflacji. Nie oznacza to jednak, że zarabiasz o wiele więcej – to złudzenie, gdyż dużą część twoich zysków „zjada” inflacja. Ponieważ banki zazwyczaj oferują swoim klientom oprocentowanie wyższe niż inflacja, w takiej sytuacji rośnie również oprocentowanie twojej lokaty (jeżeli wybrałeś lokatę oprocentowaną według stopy zmiennej, tzn. zmieniające się w zależności od poziomu stóp procentowych na rynku finansowym).

Obligacje skarbowe

W sytuacji szybko rosnącej inflacji warto również rozważyć zakup obligacji skarbowych. Są to najbezpieczniejsze papiery wartościowe, których emitentem jest państwo. Kupując obligacje skarbowe zawierasz umowę, w której Skarb Państwa jako wydawca (emitent) obligacji stwierdza, że jest twoim dłużnikiem i zobowiązuje się do spełnienia wobec ciebie określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego w określonym terminie. Aby zobrazować mechanizm działania - kupujesz przykładowo 1-roczne obligacje skarbowe warte 100 złotych i oprocentowane na 7%, zaś Skarb Państwa zobowiązuje się wykupić je od ciebie za 12 miesięcy i wypłacić ci 107 złotych od każdej z nich.