Konsumenckie wiem jak

Oddziaływanie reklamy na konsumenta (1)

fot. Fotolia

Pierwsze eksperymenty z warunkowaniem przeprowadził Iwan Pawłow. Podczas podawania jedzenia psom włączał dzwonek, po jakimś czasie już sam dźwięk dzwonka powodował ślinienie się psów. Podobnie próbuje się oddziaływać na klienta gdy ogląda reklamę w celu zabawowym czy estetycznym, a nie w celu dokonania zakupu.

Czytaj więcej...

Oddziaływanie reklamy na konsumenta (2)

fot. Fotolia

Ważna jest pamięć semantyczna, związana ze znaczeniem informacji. Aby uzyskać dokładniejsze, bardziej osobiste i związane z kontekstem informacje, badacze towarzyszą konsumentom w ich własnych środowiskach lub odtwarzają je. Jeżeli chcesz poznać goryle, powinieneś oglądać je w dżungli, a nie w ogrodzie zoologicznym. To samo dotyczy ludzi.

Czytaj więcej...

Kupowanie refleksyjne i kupowanie nieplanowane

fot. Fotolia

Kupowanie zajmuje centralne miejsce wśród zachowań konsumenckich. A zatem w interesie producentów i handlowców leży znalezienie wystarczającej liczby klientów (konsumentów), którzy są skłonni nabyć oferowane produkty lub usługi. Theodore Levitt (klasyk marketingu) uważał, że każda firma musi nauczyć się myśleć o sobie nie jak o producencie i sprzedawcy produktów lub usług, lecz jako o nabywcy przychylności konsumentów (klientów).

Czytaj więcej...

O krzywej zapamiętywania

fot. Fotolia

Aby reklama była zapamiętana stosuje się powtarzanie. Jest ono zgodne z krzywą zapamiętywania, zgodnie z którą przyrost poziomu zapamiętywania na początku jest znaczny, po czym jest coraz mniejszy. Nowa reklama jest powtarzana kilkakrotnie w ciągu nawet jednego filmu po to, by nastąpiło utrwalenie w pamięci konsumenta obrazu produktu czy firmy, po czym pokazywana jest coraz rzadziej, bo i tak zapamiętywanie zachodzi w coraz mniejszym stopniu. Przy czym liczba powtórek wiadomo, zależy od długości materiału. Im dłuższy materiał, tym czas albo liczba powtórek potrzebnych do zapamiętania rośnie niewspółmiernie szybko.

Czytaj więcej...

Wybory konsumenta: świadome i refleksyjne

fot. Fotolia

Podstawowym warunkiem pojawienia się w świadomości decydenta problemu wyboru jest sytuacja, gdy dostrzega on jakąś znaczącą rozbieżność między stanem istniejącym a stanem pożądanym, czyli pojawia się określona potrzeba, którą konsument chce zaspokoić. Niektórzy konsumenci czują konieczność dokonania wyboru związaną z zakupem (i tym samym - zaspokojeniem określonej potrzeby) na drodze reagowania na zmiany stanu istniejącego (np. ich buty uległy zniszczeniu), inni natomiast na drodze zmiany do pożądanego stanu (np. na rynku pojawiła się nowa generacja procesora).

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna