Konsumenckie wiem jak

OSZCZĘDZAM

Polacy nie oszczędzają na emeryturę?

Ponad połowa Polaków twierdzi, że główną przyczyną, dla której nie oszczędzają na emeryturę jest brak wolnych środków. Jednocześnie co dziesiąty ankietowany nie inwestuje, ponieważ nie ufa produktom emerytalnym oferowanym przez instytucje finansowe - wynika z raportu On Board PR Słabe filary polskiej emerytury przygotowanego na podstawie badań Instytutu Homo Homini.

Aż trzy czwarte Polaków jest zdania, że warto oszczędzać na przyszłą emeryturę. Tymczasem aktywnie robi to zaledwie 40% z nas. Główną przyczyną, przez którą nie odkładamy na przyszłość jest brak wolnych środków finansowych – tak uważa ponad połowa respondentów (57%). Blisko co dziesiąty Polak nie oszczędza dodatkowo, ponieważ nie ma zaufania do produktów emerytalnych oferowanym przez instytucje finansowe. Prawie 1/3 ankietowanych nie myślała jeszcze o odkładaniu na cel emerytalny lub odpowiada, że ma jeszcze na to czas, ponieważ emerytura to  zbyt odległa perspektywa.

Jak wynika z danych opublikowanych w 2010 roku w raporcie On Board PR Emerytura po polsku, 16 proc. społeczeństwa było przekonanych, że emerytura, którą otrzymają od ZUS i OFE będzie dla nich wystarczająca – dziś jest to zaledwie 1 proc. badanych.

Jak zauważa Katarzyna Szczypek z Działu Finansowego On Board PR, Polacy nie wykorzystują produktów emerytalnych ofertowanych przez instytucje finansowe. „Wolimy polegać na ZUS i OFE mimo, że uważamy, że środki z dwóch obowiązkowych filarów nie zapewnią nam godnej emerytury. Komunikacja instytucji finansowych powinna koncentrować się na wskazaniu sposobów, ale i samej potrzeby samodzielnego oszczędzania na emeryturę.“ – komentuje.

Do korzystania z instrumentów finansowych pozwalających oszczędzać na emeryturę, Polaków zniechęcają głównie cechy tych produktów. Do najczęściej wskazywanych należą wysokość składki oraz brak przejrzystości umów, które byłyby w wystarczającym stopniu zrozumiałe dla zwykłej osoby. Te czynniki wybrało 15%respondentów. Czytelność zapisów i zrozumiałe warunki umów mają szczególne znaczenie dla osób najmłodszych u najstarszych (18-24 i 55-65 lat). To właśnie one najczęściej wymieniają je jako główną przyczynę, która zniechęca do korzystania z tego rodzaju produktów finansowych.

Zdaniem autorów raportu instytucje finansowe muszą zdać sobie sprawę, że nawet najlepszy produkt jeśli nie jest zrozumiany przez konsumenta nie odniesie sukcesu. Oferenci tych produktów powinni zatem w ramach prowadzonych działań komunikacyjnych zwrócić szczególną uwagę na ten aspekt, a także dostosować przekazy do potrzeb poszczególnych grup społecznych potencjalnie zainteresowanych oszczędzaniem na emeryturę.

Do takiego stanu przyczyniła się również źle poprowadzone przez rząd zmiany dotyczące Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz podwyższenia wieku emerytalnego. Jak pokazują wyniki przeprowadzonego badania,  Polacy niestety nie wierzą, że proponowane zmiany w systemie emerytalnym, a w szczególności przedłużenie wieku emerytalnego, zapewnią im bezpieczną przyszłość. Tocząca się od pewnego czasu dyskusja jedynie wzmaga brak zaufania w tej kwestii do państwa i sprawia, że większość obywateli na myśl o wysokości swojej przyszłej emerytury czuje lęk i niepokój. Z jednej strony powinni to nas skłaniać do oszczędzania na własną rękę, ale niestety większość z nas nie podjęła w tym kierunku aktywnych działań.

(Źródło: On Board PR Ecco Network, opr. własne)

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna