Konsumenckie wiem jak

OSZCZĘDZAM

Nie odwlekaj decyzji o oszczędzaniu

Najpopularniejszymi formami oszczędzania w Polsce są, jak wynika z badania Millward Brown SMG/KRC dla jednego z renomowanych polskich banków, konta oszczędnościowe oraz lokaty bankowe. Oba produkty uzyskały po 45% wskazań. Jak uczynić z nich efektywne formy oszczędzania?

Wydaje się, że odpowiedź jest prosta. Po pierwsze liczy się systematyczność i konsekwencja odkładania, nawet małych kwot, ale co miesiąc; po drugie – długość inwestowania. Z jednej strony musimy ciągle wpłacać na rachunek nowe oszczędności i nie umniejszać zgromadzonej już tam kwoty, a z drugiej pozwolić, aby odsetki były naliczane od coraz wyższego kapitału na rachunku. Z roku na rok udział odsetek w kwocie zgromadzonych oszczędności będzie coraz większy i już po... 20-30 albo i więcej lat staniemy się bogaczami. No niestety, w praktyce wygląda to inaczej - Woody Allen, amerykański scenarzysta i reżyser filmowy powiedział kiedyś, że łatwiej jest wydać dwa dolary niż zaoszczędzić jednego.

Trzeba jednak spróbować uwierzyć w opisaną tu prostą metodę oszczędzania. Wielu z nas nie zdaje sobie także sprawy, jak ważne jest regularne oszczędzanie w celu zabezpieczenia przyszłości oraz jak dużo tracimy odwlekając decyzję o jego rozpoczęciu. Dla przykładu, odkładając 200 zł miesięcznie przez 10 lat zgromadzimy kapitał w raz z odsetkami w wysokości 36 589,21 zł zaś, jeśli oszczędzać będziemy przez dziewięć lat nasze oszczędności będą mniejsze o 5 103,30 zł. Różnice zwiększają się jeszcze bardziej przy wzroście kwot odkładanych miesięcznie oraz okresu oszczędzania. Miesięczne oszczędności w wysokości 600 zł przy stopie zwrotu 8% średniorocznie pozwolą nam na zgromadzenia kapitału w wysokości 894 215,67 zł w trzydzieści lat. Jeśli jednak będziemy oszczędzać dwadzieścia dziewięć lat nasz kapitał wraz z odsetkami będzie wynosił 818 786,81 zł, co daje aż 75 428,86 zł różnicy. Polacy nie są świadomi tych różnic, a także tego, jak ważne jest to alby swoje oszczędności w długim terminie lokować efektywnie.

Z badania wynika, iż coraz więcej z nas myśli o zabezpieczeniu przyszłości w wieku emerytalnym. Znaczącego pogorszenia poziomy życia na emeryturze spodziewa się już aż 59% ankietowanych. 38% z nich zakłada, że stopa zastąpienia, czyli stosunek ostatniej pensji brutto do wypłaconego świadczenia emerytalnego stanowić będzie około 60%, zaś tylko 25% spodziewa się jeszcze niższej emerytury. Ale niestety, nawet mając świadomość pogorszenia się poziomu życia po przejściu na emeryturę nadal jednak nie potrafimy zadbać o swoją stabilność finansową na „jesień życia”. Badanie Millward Brown SMG/KRC wskazuje, że aż 70% z nas poprzestaje na regularnym opłacaniu składek do ZUS-u i OFE a 43% uważa, że emeryturę zabezpieczy im posiadane konto oszczędnościowe.

Świadomość długoterminowego, efektywnego gromadzenia oszczędności w naszym społeczeństwie występuje coraz częściej, zwłaszcza wśród osób pomiędzy 30 a 40 rokiem życia, jednak jej poziom nadal jest dalece niewystarczający. W edukacji konsumentów finansowych mamy jeszcze wiele do zrobienia zwłaszcza, jeśli chodzi o wagę przykładaną przez nas do systematycznego oszczędzania. Pamiętajmy, że skuteczność naszego oszczędzania ujawnia się wraz z upływem lat, w których regularnie odkładaliśmy środki na lokacie czy rachunku oszczędnościowym. Na koniec oszczędzania, np. po 30 latach wpłat może się okazać, że łącznie wszystkie nasze wpłaty stanowiły mniej niż 50% zgromadzonego kapitału. Drugą dostaniemy w prezencie, z tytułu odsetek. To jest prawdziwa premia dla oszczędzających.

(źródło: Getin Noble Bank, opr. własne)

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna