Konsumenckie wiem jak

OSZCZĘDZAM

W poszukiwaniu wysokiego oprocentowania lokat

Spadająca inflacja ma zazwyczaj bezpośredni wpływ na zyski osiągane z tytułu lokaty terminowej czy konta oszczędnościowego. W większości przypadków oprocentowanie, które zaoferował bank jest zmienne, to znaczy w przypadku obniżenia lub podwyższenia wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, wędruje ono w dół lub w górę, co przekłada się bezpośrednio na wysokość otrzymywanych odsetek. Dla konsumentów finansowych to sygnał, że być może trzeba rozejrzeć się za nowymi ofertami banków.

Oprocentowanie jest to po prostu ceną, jaką bank płaci nam za to, że przechowujemy w nim swoje środki finansowe na określonym rachunku bądź cena, jaką my płacimy za pożyczenie pieniędzy z banku. Podstawową formą działalności banków jest bowiem pozyskiwanie wkładów pieniężnych od klientów, aby w ten sposób zdobywać środki na działalność kredytową i obracać powierzonymi im pieniędzmi. W ten sposób banki zarabiają także na wypłatę odsetek osobom, które założyły w nich lokaty.

Stopa procentowa zazwyczaj nie jest wartością stałą i jest kształtowana przez rynek (czyli bieżącą sytuację gospodarczą). W Polsce największy wpływ na wysokość oprocentowania w instytucjach finansowych mają stopy procentowe ustalane co miesiąc przez Radę Polityki Pieniężnej w Narodowym Banku Polskim. W grudniu 2012 r. inflacja liczona rok do roku (r/r), czyli porównywana z grudniem 2011 r., wzrosła o 2,4% (dane Głównego Urzędu Statystycznego), a w styczniu 2013 Rada Polityki Pieniężnej obniżyła poziom stóp procentowych o 0,25 pkt. procentowych (czyli jedną czwartą procenta), taka sama obniżka miała miejsce na początku lutego i wynosi ona 3,75 % (informację o aktualnym poziomie stóp można znaleźć na stronie http://nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm). W niedługim czasie po decyzji NBP większość banków komercyjnych zakomunikowała swoim klientom, że obniżeniu ulega wysokość oprocentowania na lokatach lub ulegnie ono obniżeniu w bliskiej przyszłości.

Czas obniżek oprocentowania lokat to dla konsumentów finansowych sygnał, że trzeba przejrzeć nowe oferty banków na rynku. W obliczu ostrej walki konkurencyjnej banki starają się zaoferować klientom jak najlepsze warunki. Stąd też nie musimy być przywiązani do jednego banku i jego lokat. Przyjrzyjmy się innym ofertom. Jeśli znajdziemy gdzieś wyższe oprocentowanie lokat, postarajmy się poświęcić chwilę aby policzyć ile tak naprawdę możemy zarobić. W reklamach bowiem banki kuszą nas wysokim oprocentowaniem np. dwukrotnie przewyższającym poziom stóp procentowych NBP, ale wówczas raczej możemy być pewni, że gdzieś w reklamie (ulotce, informatorze, stronie www) znajdzie się gwiazdka (*), która wskazuje na informację, z którą powinniśmy się zapoznać.

Może się okazać, że na przykład 8% to tylko wysokość oprocentowania w ostatnim miesiącu oszczędzania. Albo tak są oprocentowane nasze środki przez 3 miesiące, a później oprocentowanie wynosi np. 3%. Dobrze jest zatem mieć przy sobie kalkulator i policzyć, ile zarobimy. Jedno jest pewne – niektóre banki na pewno zaoferują atrakcyjne warunki lokaty, może lepsze od tych, które mieliśmy do tej pory. Musimy je tylko spróbować odszukać - to się przecież nam opłaca!

Warto przypomnieć, że oprocentowanie wkładów oszczędnościowych zazwyczaj liczone jest w skali roku. Jeśli wynosi ono np. 5%, oznacza to, że dopiero po upływie 12 miesięcy otrzymamy odsetki w wysokości 5% ulokowanej kwoty (minus podatek od zysków kapitałowych). Po jednym miesiącu będzie to kwota 12 razy mniejsza, po pół roku – o połowę niższa. Przy poszukiwaniu atrakcyjnych ofert na rynku nie możemy o tym zapominać.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna