Konsumenckie wiem jak

Nie potrafimy oszczędzać?

fot. Fotolia

45% Polaków oszczędza, ale jedynie 7% Polaków robi to regularnie, odkładając wybraną kwotę w każdym miesiącu. Niestety 42% wpłaca je na ROR lub trzyma w przysłowiowej skarpecie. Nie myślimy o emeryturze, a odłożone pieniądze wydajemy na konsumpcję. To najważniejsze wnioski z badania „Postawy Polaków wobec oszczędzania” przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy przez TNS Pentor.

Czytaj więcej...

Utrzymać porządek w finansach

Sposobem na dobre zarządzanie własnymi finansami jest systematyczne prowadzenie zestawienia wszystkich ponoszonych wydatków oraz uzyskiwanych wpływów finansowych, czyli dochodów. W tych ostatnich uwzględnić  musimy wszystkie pieniądze, które otrzymujemy z różnych źródeł (np. własnej pracy, sprzedaży towarów i usług, odsetek na lokatach oszczędnościowych) oraz z różnych okazji (np. na urodziny, Boże Narodzenie, itp.). Przejrzystość w domowym budżecie pozwala zachować porządek.

Czytaj więcej...

Rachunek oszczędnościowy pomaga odkładać

Kilka lat temu banki wycofały się praktycznie z oprocentowania na kontach rozliczeniowych (popularnych ROR-ach), wprowadzając nowy typ rachunku – oszczędnościowy. Warto z niego na bieżąco korzystać, ponieważ pomaga on zaprząc nasze pieniądze do pracy i sprzyja odkładaniu nawet drobnych kwot, które zostają nam na koniec miesiąca w budżecie domowym.

Czytaj więcej...

Struktury dla lepszego oszczędzania

Od pewnego czasu bardzo popularne w ofercie banków stały się tzw. produkty strukturyzowane, zwane również lokatami strukturyzowanymi lub często w skrócie strukturami. Są to specjalne produkty inwestycyjne oferowane przez banki, których cechy pozwalają na ulokowanie ich między depozytami bankowymi a np. zakupem akcji. Stwarzają zatem szanse na bardziej korzystne oszczędzanie w średnim terminie (np. do 2 lat).

Czytaj więcej...

Kapitalizacja dzienna nie uchroni przed płaceniem podatku

Podobno dwie rzeczy są pewne na tym świecie: śmierć i podatki. O pierwszym nie będziemy dziś mówić, skupimy się więc na podatkach. Jeśli oszczędzamy i otrzymujemy odsetki z tytułu lokat, to wpływają one na nasze konto już pomniejszone o stawkę podatku od zysków kapitałowych, czyli mniejsze o 19%. Do tej pory były pewne wyjątki od tej reguły – potocznie nazywane lokatami anty-Belkowymi (od nazwiska ministra, który wprowadził ten podatek).

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna