Konsumenckie wiem jak

Za mało oszczędzamy na przyszłość

Myśleć o przyszłości możemy na różny sposób, ale najlepiej, gdy to myślenie przybiera wymiar konkretny, w postaci środków finansowych odłożonych na nieprzewidziane sytuacje, większe zakupy, jak na przykład samochód lub mieszkanie, czy emeryturę. I właśnie młodym konsumentom trzeba uświadamiać potrzebę zbierania "grosza do grosza" od najmłodszych lat, aby w przyszłości móc cieszyć się niezależnością finansową i czerpać z życia przyjemności.

Czytaj więcej...

Kto lepiej uczy zarządzania pieniędzmi? Mama czy tata?

Jeśli chodzi o uczenie dzieci sztuki zarządzania pieniędzmi, mamy i ojcowie wydają się mieć zupełnie inny styl – tak można skomentować wyniki badań amerykańskiego TD Bank. Zgodnie z wynikami sondażu, 62 procent wszystkich rodziców zgadza się, że powinni wprowadzać swoje dzieci w temat  pieniędzy koło 12 roku życia. Chociaż matki i ojcowie na ogół zgadzają się, kiedy rozpocząć rozmowy związane z gospodarowaniem pieniędzmi, z badania wynika, że różnią się wizją edukacji finansowej.

Czytaj więcej...

Od kiedy warto myśleć o emeryturze?

Młodym ludziom emerytura wydaje się czymś tak bardzo odległym, że nie starają się o niej w ogóle myśleć. Cieszą się życiem i nie przejmują się tym, co będzie za kilkadziesiąt lat. Jednak w kapitałowym modelu systemu emerytalnego, jaki obejmuje już wszystkich młodych ludzi w Polsce, każdy tak naprawdę sam oszczędza na swoją przyszłą emeryturę.

Czytaj więcej...

Przewodnik po emeryturach

ZUS, OFE, PPE, IKE… Brzmi tajemniczo? Jednak to właśnie korzystając z tych skomplikowanych pojęć, najłatwiej jest wyjaśnić, skąd będzie pochodzić Twoja emerytura!

Czytaj więcej...

Polacy o emeryturach

W ostatnich latach stopniowo zyskują popularność dobrowolne ubezpieczenia emerytalne z tzw. III filaru. W świadomości społecznej powoli zakorzeniają się przekonania (zwłaszcza wśród ludzi zamożniejszych) o niewydolności publicznej służby zdrowia oraz o „głodowych” emeryturach, które będą wypłacane w przyszłości z Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna