Konsumenckie wiem jak

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej lokaty

[3.8.2012] Rynek finansowy jest jednym z rynków, na których musimy zachować szczególną ostrożność. Powierzamy obcej jakby nie było instytucji nasze oszczędności i musimy być pewni, że je odzyskamy, w dodatku w jeszcze lepszej kondycji. O pomyłki i błędy łatwo, bo różne instytucje kuszą wysokimi zyskami. Tylko jeśli te wysokie procenty są dużo wyższe niż u konkurencyjnych firm, powinno nam natychmiast zapalić się światełko ostrzegawcze. Nie wszystko złoto i nie wszystko bursztyn, co się świeci.

Czytaj więcej...

Polacy nie oszczędzają na emeryturę?

Ponad połowa Polaków twierdzi, że główną przyczyną, dla której nie oszczędzają na emeryturę jest brak wolnych środków. Jednocześnie co dziesiąty ankietowany nie inwestuje, ponieważ nie ufa produktom emerytalnym oferowanym przez instytucje finansowe - wynika z raportu On Board PR Słabe filary polskiej emerytury przygotowanego na podstawie badań Instytutu Homo Homini.

Czytaj więcej...

Liczysz na emeryturę? Zacznij oszczędzać!

fot. Fotolia

Parafrazując znane powiedzenie - zacznij lepiej liczyć na siebie. Zdaniem sporej części ekonomistów i uważnych obserwatorów naszej sceny politycznej, znacznie korzystniej dla dzisiejszych 30-40 latków byłoby, gdyby nie brali jednak pod uwagę możliwości otrzymania jakiejkolwiek emerytury od państwa. Może to naprawdę jest najbezpieczniejsza metoda zadbania o swoją emeryturę w przyszłości – zacząć oszczędzać już teraz, a cokolwiek co, otrzymamy z tytułu emerytury od naszego państwa, uznać za cud, "wygraną na loterii".

Czytaj więcej...

Zmiany w zasadach oprocentowania lokat

fot. Fotolia

Od 1 kwietnia 2012 roku nie założymy już lokat, które pozwalają uniknąć podatku od zysków kapitałowych. Zmieniły się bowiem przepisy w prawie podatkowym. Do końca marca obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi podstawa opodatkowania poniżej 50 groszy była zaokrąglana do pełnego złotego w dół, a przy tej kwocie oraz wyższej w górę. Podobna zasada dotyczyła obliczania należnego podatku.

Czytaj więcej...

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

fot. Fotolia

Jedną z propozycji rządu dla osób chcących oszczędzać na emeryturę jest indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Tę formę oszczędzania zaliczyć można do tzw. trzeciego filaru ubezpieczeń (dobrowolnych), w którym znajdują się również Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) oraz wszelkie produkty finansowe długookresowego oszczędzania (np. polisy ubezpieczeniowe z kapitałem).

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna