Konsumenckie wiem jak

W dorosłe życie bez długów – IV edycja programu edukacji konsumentów finansowych

fot. Fotolia

W grudniu 2012 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży rozpoczęła realizację czwartej edycji programu edukacji konsumentów finansowych „W dorosłe życie bez długów”. Program jest realizowany od października 2009 roku dzięki wsparciu finansowemu od Narodowego Banku Polskiego.

Czytaj więcej...

„W dorosłe życie bez długów” – III edycja programu edukacji konsumentów finansowych

fot. Fotolia

W grudniu 2011 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży rozpoczęła realizację 3 edycji programu edukacji konsumentów finansowych „W dorosłe życie bez długów”. Program jest realizowany od października 2009 roku dzięki wsparciu finansowemu od Narodowego Banku Polskiego.

Czytaj więcej...

W dorosłe życie bez długów - ogólnopolski program edukacji konsumentów finansowych

fot. Fotolia

"W dorosłe życie bez długów" - program ogólnopolski (grudzień 2010 - grudzień 2011). Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w styczniu 2011 roku, rozpoczęła realizację programu edukacji konsumentów finansowych „W dorosłe życie bez długów”. Program jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu od Narodowego Banku Polskiego. Jest to kontynuacja pilotażowej edycji programu realizowanej w ubiegłym roku.

Czytaj więcej...

W dorosłe życie bez długów - pilotaż programu

fot. Fotolia

W dorosłe życie bez długów (listopad 2009 - kwiecień 2010) - pilotaż. Projekt Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, jest pilotażem ogólnopolskiego programu edukacji konsumentów finansowych i został dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Jego celem wdrożenie nowoczesnego i ciekawego programu edukacyjnego przygotowującego młodego człowieka do poruszania się w rzeczywistości gospodarczej, uczącego go planowania finansowego oraz reagowania w korzystny dla niego sposób na informacje docierające do niego jako do konsumenta finansowego.

Czytaj więcej...

Finanse.mp3 - edukacja młodych konsumentów finansowych

fot. Fotolia

Finanse.mp3 - edukacja młodych konsumentów finansowych (maj-grudzień 2009). Celem tego pilotażowego projektu było podniesienie poziomu świadomości finansowej młodych konsumentów finansowych z warszawskich gimnazjów (wiek 13-15 lat) przy wykorzystaniu działań edukacyjnych prowadzonych w sieci Internetu i audycji radiowych.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna