Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

O zasadach bezpieczeństwa w Internecie

fot. Fotolia.com

Miesięcznie z Facebooka korzysta 2 miliardy użytkowników. Każdego dnia na tę platformę sieci społecznościowej jest przesyłanych średnio 300 milionów zdjęć. Ta migawka aktywności użytkowników w Internecie pokazuje, jak ważne staje się edukowanie młodzieży o konieczności troszczenia się o swoje bezpieczeństwo online.

Portal Consumer Classroom opracował pakiet materiałów lekcyjnych dotyczących ochrony danych. Zawiera on istotne informacje ogólne oraz praktyczne ćwiczenia dla uczniów, dzięki którym dowiedzą się, co to są dane osobowe i jak je chronić. Lekcje obejmują ćwiczenia, w ramach których zespoły muszą omawiać scenariusze następujących sytuacji napotykanych w Internecie:

  • rejestracja w witrynie internetowej
  • korzystanie z haseł
  • udostępnianie zdjęć
  • ukierunkowana reklama online

Po omówieniu powyższych tematów można ocenić umiejętności uczniów, zlecając im zbadanie możliwości ochrony prywatności w każdej z tych sytuacji na popularnych platformach społecznościowych.

Do dzieła — i pamiętajcie o bezpieczeństwie uczniów w Internecie już dzisiaj!

Pobierz pakiet materiałów lekcyjnych

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna