Konsumenckie wiem jak

Inwestowanie w dzieła sztuki

fot. domena publiczna

U posiadaczy różnego typu kolekcji da się zaobserwować pewna prawidłowość. Pojedyncze części kolekcji mogą być niewiele warte, ale całość kolekcji – nieraz i miliony złotych. Podobnie jest z dziełami sztuki. Wraz z powiększaniem się kolekcji wartość dzieł artystów może wzrosnąć i o kilkaset procent. Oczywiście wszystko zależy od czegoś tak trudno uchwytnego, jak uznanie społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Sposób na własne mieszkanie

Kupno nowego mieszkania to inwestycja, na które wiele konsumentów, zwłaszcza młodych i zaczynających karierę, nie może sobie pozwolić. Na przeszkodzie stoją zazwyczaj brak własnych środków finansowych, niestabilna sytuacja w pracy lub nieregularne dochody. Czy jest jakiś sposób, aby mimo braku zdolności kredytowej przybliżyć się do własnego lokum?

Czytaj więcej...

Złoto nie dla naiwnych

W czasach kryzysu i recesji inwestorzy uciekają od popularnych i agresywnych form inwestowania. Poszukują bezpieczniejszych lokat dla swoich pieniędzy. Jedną z takich bezpiecznych przystani wydaje się być złoto. Ale nie powinniśmy wierzyć, że dzięki takiej inwestycji zarobimy fortunę nawet w czasach kryzysowych.

Czytaj więcej...

Zanim zainwestujesz, naucz się na błędach innych

W 2012 r. byliśmy świadkami głośnej afery z firmą Amber Gold, której właściciele zdaniem prokuratury i ABW oszukiwali swoich klientów oferując im wysokie oprocentowanie inwestycji przekraczającym nawet 10% (znacznie odbiegające od ofert rynkowych). W grudniu 2012 liczba poszkodowanych przez tą firmę przekroczyła 10 tysięcy (wg szacunków może ich być nawet 15 tys.). Jak postępować, aby w przyszłości z własnymi inwestycjami nie „wyjść jak Zabłocki na mydle“?

Czytaj więcej...

Inwestujesz, zapytaj o ryzyko

Ryzyko pojawia się praktycznie przy każdej formie inwestowania naszych pieniędzy. W przypadku prostych i dobrze znanych narzędzi finansowych (np. lokat, obligacji) jest ono minimalne. Jeśli ktoś składa nam ciekawą ofertę inwestycyjną, a nie znajdziemy w niej informacji o ryzyku, powinniśmy zacząć być podejrzliwi.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna