Konsumenckie wiem jak

Ekonomia współdzielenia i współpracy

fot. Consumer Classroom

Ekonomia współdzielenia się i współpracy to nowe zjawiska społeczno-ekonomiczne, które rozwijają się we współczesnych społeczeństwach. Tworzymy razem i dzielimy się posiadanymi zasobami z innymi, wymieniając się na inne dobra, których potrzebujemy. Zjawisko to dotyczy także konsumentów, szczególnie w obszarze informacji i edukacji, czego dowodem jest choćby szybki rozwój otwartych zasobów edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Przekonujemy się do e-bankowości mobilnej

fot. Fotolia

Według badania TNS Mobile Life 2013 już około 6-7 milionów Polaków ma smartfony (z tej grupy jeszcze 13% o tym nie wie). Urządzenia, które nosimy w kieszeniach potrafią niekiedy znacznie więcej, niż stacjonarne komputery, przy których zasiadamy. Dzięki najnowszym technologiom oraz zaprojektowanym z myślą o konsumentach różnych usług aplikacjach, stają się naszym nieodłącznym towarzyszem, także w podróżach po świecie finansów.

Czytaj więcej...

Na bank możemy się skarżyć

fot. Fotolia

Ochrona konsumentów obejmuje wszystkie segmenty rynku, także finansowy. Konsumenci finansowi mogą i powinni walczyć o swoje prawa także w relacji do banków i ubezpieczycieli. W warunkach ostrej walki konkurencyjnej stosunkowo łatwo o pomyłkę lub nierzetlną informację – wciąż jeszcze zbyt wiele instytucji myśli o „łapaniu“ klientów (w sieci), a nie o partnerskiej i długofalowej współpracy.

Czytaj więcej...

Co warty jest pieniądz alternatywny?

fot. Fotolia

Z historii wiemy, że pieniądz w społecznościach ludzi może występować w różnej postaci. Dzisiaj pieniądz utożsamiamy najczęściej z banknotami i monetami, ale musimy mieć świadomość, że w historii cywilizacji człowieka pieniądzem były także muszelki, kamienne płytki, korale, skóry dzikich zwierząt, grudki złota i srebra. Pieniądzem może być bowiem wszystko, co ludzie w danej społeczności uznają za powszechnie akceptowany środek płatniczy.

Czytaj więcej...

Assistance znaczy pomoc

fot. Fotolia

Mimo rosnącej popularności tej formy ubezpieczeń, jeszcze zdecydowana większość Polaków nie wie, że może skorzystać z różnych form ubezpieczeń, które oferują pomoc specjalistów w sytuacji różnego typu zdarzeń, wobec których bywamy bezradni.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna