Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Konsument dość racjonalny

fot. Fotolia.com

Nawoływania do zakupu polskich towarów przez polskich konsumentów są dość powszechne. Czy przy decyzjach zakupowych kierujemy się patriotyzmem gospodarczym? Zobaczmy aktualne wyniki badania CBOS.

Najistotniejsze kryteria, jakimi kierują się konsumenci kupując produkty codziennego użytku, to, niezmiennie, ich cena (81%) i jakość (76%). Polskie pochodzenie produktu plasuje się pod tym względem na trzecim miejscu – wskazuje je niemal połowa Polaków (46%). Przez ponad rok grupa respondentów kierujących się tym kryterium podczas codziennych zakupów znacznie się zwiększyła (o 13 punktów procentowych). Zagraniczne pochodzenie produktu było i jest wskazywane w tym kontekście niezmiernie rzadko.

Zobaczmy wyniki badania:

Wyniki badania - patriotyzm konsumencki

Prezentowane dane pochodzą z badania CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego we wrześniu 2017 roku.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna