Konsumenckie wiem jak

IKZE i IKE nie przekonały do oszczędzania

fot. Fotolia

Wygląda na to, że Polacy są raczej wstrzemięźliwi jeśli chodzi o rządowe pomysły na oszczędzanie na emeryturę. Według danych Ministerstwa Finansów w 2012 r. na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wpłaciło pieniądze tylko 33 tysiące osób. Średnio odłożyli po 800 złotych. To niewiele, a w dodatku znacznie mniej niż w przypadku Indywidualnych Kont Emerytalnych.

Czytaj więcej...

Dłuższe życie to... wyzwanie dla portfela?

fot. Fotolia

Młodzi ludzie zwykle nie interesują się oszczędzaniem na emeryturę. To przecież dla nich taki odległy czas od dzisiaj. Dla wielu osób myślenie o dniu dzisiejszym, tu i teraz, wydaje się być dużo ciekawsze, niż myślenie o dalekiej przyszłości. Przecież „jakoś“ to będzie. Dyskusja, która toczy się w Polsce na temat systemu emerytalnego, w niewielkim stopniu tłumaczy zjawiska demograficzne, które będą wpływać na zasobność każdego portfela. O czym warto wiedzieć?

Czytaj więcej...

Oszczędzanie na zwykłym koncie?

Czy między trzymaniem oszczędności w domowej skrytce oraz trzymaniem ich na rachunku bieżącym (zwanym też ROR, od: rachunek rozliczeniowo-oszczędnościowy) jest jakaś większa różnica? Może od strony bezpieczeństwa przechowywania środków tak, ale jeśli chodzi o zabezpieczenie się przed skutkami inflacji – różnicy praktycznie nie ma. W obu przypadkach nasze pieniądze stale tracą na wartości.

Czytaj więcej...

W poszukiwaniu wysokiego oprocentowania lokat

Spadająca inflacja ma zazwyczaj bezpośredni wpływ na zyski osiągane z tytułu lokaty terminowej czy konta oszczędnościowego. W większości przypadków oprocentowanie, które zaoferował bank jest zmienne, to znaczy w przypadku obniżenia lub podwyższenia wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, wędruje ono w dół lub w górę, co przekłada się bezpośrednio na wysokość otrzymywanych odsetek. Dla konsumentów finansowych to sygnał, że być może trzeba rozejrzeć się za nowymi ofertami banków.

Czytaj więcej...

Nie odwlekaj decyzji o oszczędzaniu

Najpopularniejszymi formami oszczędzania w Polsce są, jak wynika z badania Millward Brown SMG/KRC dla jednego z renomowanych polskich banków, konta oszczędnościowe oraz lokaty bankowe. Oba produkty uzyskały po 45% wskazań. Jak uczynić z nich efektywne formy oszczędzania?

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna