Konsumenckie wiem jak

Sprawdź, jak długi wpływają na twoje samopoczucie

fot. Fotolia

Według „Puls Biznesu” 2 mln Polaków nie reguluje terminowo zobowiązań kredytowych oraz pozakredytowych. Łączna kwota zaległych zobowiązań wyniosła w marcu 2016 r. 44.65 mld zł. Składają się na to m.in.: przeterminowane o dwa miesiące zobowiązania na kwotę co najmniej 200 zł z tytułu niespłaconych kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, pożyczek z firm pożyczkowych, rachunków, zaległych alimentów, grzywien i mandatów.

Czytaj więcej...

Sztuka spłacania kredytu

fot. Fotolia

Zaciągnięcie kredytu pozwala sfinansować wydatki inwestycyjne lub konsumpcyjne, na które w danej chwili nie możemy sobie pozwolić. Zwykle wiąże się też z uszczupleniem zdolności kredytowej, gdyż maleje kwota wolnego dochodu – część jej przeznaczona zostaje na spłatę rat, a często kredytobiorcy zużyli także swoje oszczędności, aby spełnić wymagania związane z wkładem własnym (np. przy zakupie mieszkania). Spłata kredytu staje się w tym momencie kluczowa w domowym budżecie, ale czy kredytobiorcy powinni koncentrować się wyłącznie na spłacie rat?

Czytaj więcej...

Spłacaj także małe długi

fot. Fotolia

Najczęściej zadłużamy się nieświadomie i na niewielkie kwoty. Przyczyną najczęściej jest nasze zabieganie i zapominalstwo. O ile w przypadku większych pożyczanych kwot z banków – pożyczek i kredytów – moment zaciągnięcia długu pozostaje w pamięci, o tyle małe kwoty długów często ulatują w niepamięć. Dobrym wyjściem zatem byłoby prowadzić osobisty rejestr długów. Potrzebujemy zarządzania naszymi długami, gdyż to oznacza po prostu zdrowsze finanse domowe.

Czytaj więcej...

O wychodzeniu z pułapki zadłużenia

fot. Fotolia

O ile łatwo wpaść w finansowe kłopoty i długi, o tyle raczej trudno i bardzo trudno jest z nich wyjść. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze nie do końca potrafimy sobie uświadomić dalsze konsekwencje naszych finansowych zaniedbań. Po drugie – skoro nie umiemy dostrzec niebezpieczeństwa, podejmowane działania mogą się okazać niewystarczające do wyjścia „z dołka“ finansowego. Inna sprawa, że generalnie nikt nie lubi „zaciągania pasa“, a przecież to podstawa wszelkich działań reformatorskich w domowych finansach.

Czytaj więcej...

Problemy ze spłatą kredytów mieszkaniowych?

fot. Fotolia

Kiedy sytuacja gospodarcza w danym kraju pogarsza się (np. spada tempo wzrostu gospodarczego, rośnie bezrobocie, rośnie inflacja) zazwyczaj rosną też problemy finansowe gospodarstw domowych. Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2011 roku odnotowano wzrost liczby kredytobiorców mających problem ze spłatą zobowiązań z tytułu kredytów mieszkaniowych.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna