Konsumenckie wiem jak

Koszty kredytów – ważne zmiany w prawie

fot. Fotolia

11 marca br. weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (zmieniające m.in. ustawę o kredycie konsumenckim), które wprowadziły nowe rozwiązania wzmacniające ochronę osób fizycznych w obszarze kredytów konsumenckich udzielanych przez banki, SKOK-i i instytucje pożyczkowe.

Czytaj więcej...

Jedna karta kredytowa drugiej nierówna

Karta kredytowa to jedno z najbardziej użytecznych i wygodnych narzędzi finansów osobistych. Jest to też standardowy produkt finansowy oferowany przez niemal wszystkie banki. Nie oznacza to jednak, że wszędzie otrzymamy taką samą ofertę. Powiada się, że diabeł tkwi w szczegółach i akurat w przypadku kart kredytowych szczególnie warto dopasować ją do własnych potrzeb... i możliwości.

Czytaj więcej...

Niższe stopy procentowe to ulga dla kredytobiorców

Kiedy zaciągamy kredyt hipoteczny w banku na wiele lat (10, 20 albo więcej), trudno nam przewidzieć, co się stanie w przyszłości i jak będzie kształtowała się sytuacja gospodarcza kraju. Dlatego zazwyczaj kredyt oprocentowany jest zmienną stopą procentową, która może ulegać obniżeniu lub podwyższeniu w zależności od wydarzeń w gospodarce. Jest to raczej korzystne dla klientów, ponieważ pozwala zaoszczędzić na kosztach kredytu w sytuacji gdy nie ma zagrożenia inflacją i bank centralny obniża stopy procentowe.

Czytaj więcej...

Zanim pożyczysz, naucz się na błędach innych

Na co dzień w naszych wydatkach ograniczeni jesteśmy ilością pieniędzy, którymi dysponujemy. Na wysokość naszych przychodów finansowych wpływają m. in. wykształcenie, kwalifikacje, wiek, czy aktywność ekonomiczna. Nie zawsze będziemy mieć dostatecznie dużo środków, aby sfinansować wszystkie nasze potrzeby – i wówczas będziemy zmuszeni poszukać osób lub instytucji, które pożyczą nam pieniądze. W samym pożyczaniu, choć oznacza to zadłużanie się, nie ma nic złego. Ale zawsze musimy to czynić rozsądnie i najlepiej z kalkulatorem w ręku.

Czytaj więcej...

O wakacjach kredytowych

Kiedy raty kredytowe zaczynają ciążyć w domowym budżecie (a o to nie trudno po powrocie z wakacyjnych wojaży), możemy zastanowić się, czy na jakiś czas nie zawiesić w banku spłaty kredytu czy pożyczki. Zapytaj się w swoim banku, czy dopuszcza taką możliwość i jakie są warunki skorzystania z tej opcji.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna