Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Jak radzić sobie z długami - zajęcia dla uczniów

W kwietniu 2013 roku w szkołach zawodowych i technikach w Warszawie, w Łodzi oraz w Gdańsku rozpoczął się 2. cykl zajęć w ramach ogólnopolskiego programu edukacji konsumentów finansowych „W dorosłe życie bez długów”. Jest on realizowany przez 42 nauczycieli, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia programu. Każdy z nauczycieli realizuje cykl zajęć z minimum 20-osobową grupą podopiecznych (średnio około 23 uczniów w grupie). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w trakcie jednej godziny lekcyjnej.

Do udziału w 2. cyklu zajęć przystąpiło 936 uczniów. Jego realizacja potrwa do czerwca 2013 roku. Cykl prowadzonych zajęć będzie podzielony na 6 modułów, czyli 6 godzin lekcyjnych:

 • Współczesna gospodarka a wykluczenie finansowe. Jak być obecnym? - Moduł omawia jaka wiedza, umiejętności oraz narzędzia finansowe są potrzebne, by uczestniczyć w gospodarce rynkowej i nie zostać wykluczonym finansowo.
 • Kredyty, raty i ubezpieczenia - jak nie popaść w długi? - Moduł koncentruje się na kwestii „zaciągania” kredytów i innych zobowiązań finansowych oraz ich możliwych konsekwencjach. Wyjaśnia również podstawowe pojęcia takiej jak „kredyt”, „zakup na raty”, ubezpieczenie” itp.
 • Znikające pieniądze. Motywacje i emocje w marketingu. Omówienie sposobu, w jaki techniki marketingowe kreują emocje oraz jak wytwarzają motywacje do zakupu u potencjalnych klientów.
 • Reklama a rzetelna informacja. Moduł przedstawia różnice między treściami przekazywanymi w marketingu, a rzeczywistą informacją o usługach finansowych.
 • Planowanie finansowe, własny budżet. Moduł prezentuje sposoby gospodarowania finansami oraz tworzenia własnego budżetu, jego zadaniem jest również wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi i promowanie obrotu bezgotówkowego.
 • Prawa konsumenta związane z usługami finansowymi. Moduł został przygotowany wokół praw konsumenta związanych z usługami finansowymi. Zawiera informacje dotyczące uprawnień klienta korzystającego z szeroko rozumianych usług bankowych oraz usług ubezpieczeniowych, jak również informacje o procedurach ochrony praw konsumentów i instytucjach pomagających konsumentom. Do scenariusza dołączona jest również lista instytucji, do których można się zgłosić w celu uzyskania pomocy, np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Ochrony Konsumenta, Komisja Nadzoru Finansowego, Departament Ochrony Klienta przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Szkoły uczestniczące w programie:

Gdańsk    

 • Zespół Szkół Łączności
 • Zespół Szkół Inżynierii Środowiska CKU
 • Zespół Szkół Samochodowych
 • Państwowe Szkoły Budownictwa

Łódź    

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 13
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10

Warszawa    

 • Zespół Szkół nr 22
 • Zespół Szkół nr 4
 • Zespół Szkół Gastronomicznych
 • Zespół Szkół nr 5

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna