Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Jak mądrze korzystać z treści cyfrowych? Konkurs europejski

fot. Fotolia

Co roku portal ConsumerClassroom.eu zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych w krajach UE do udziału w ogólnoeuropejskim konkursie międzyszkolnym. W tym roku tematem konkursu jest konsumpcja treści cyfrowych przez młodzież.

Treści cyfrowe przenikają dziś wszelkie dziedziny życia. Uczniowie mają łatwy dostęp do bezpłatnych i płatnych produktów online, szczególnie muzyki, filmów, książek elektronicznych oraz gier. Problem bezpieczeństwa podczas użytkowania i kupowania treści cyfrowych obejmuje różnorodne zagadnienia, takie jak ochrona danych osobowych, skutki legalnego i nielegalnego korzystania z tych treści, podatność młodych konsumentów na zagrożenia w sieci.

Jeśli macie pomysł na ciekawy projekt i chcielibyście go zrealizować ze szkołą z innego kraju UE (warunek konieczny), ten konkurs może być dla was początkiem dobrej i twórczej współpracy. Termin nadsyłania projektów na konkurs upływa 24 kwietnia 2015 r.

Uczestnicy konkursu z Polski i klasa partnerska z innego kraju UE muszą określić, które aspekty treści cyfrowych będą badane. Wystarczy przesłać lekcję interaktywną, stronę internetową, film lub scenkę, które włączają również młodzież z klasy partnerskiej, a dotyczą tematu „młodzież korzystająca z treści cyfrowych”. To niepowtarzalna okazja do wykazania się kreatywnością.

Każde zgłoszenie musi zawierać:

  • listę uczestników projektu (nauczycieli i uczniów),
  • krótki opis projektu (w języku angielskim),
  • krótki opis współpracy prowadzonej w ramach projektu oraz stosowanych narzędzi (w języku angielskim),
  • interaktywny element ilustrujący kluczowe przesłanie projektu, np.: film(y), lekcję multimedialną,
  • krótkie podsumowanie działań promujących projekt (np. za pośrednictwem mediów społecznościowych, kontaktów z mediami lokalnymi lub działań promocyjnych w szkołach).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29 maja 2015 r.

Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka do Brukseli dla zespołu projektowego, połączona ze zwiedzaniem i wizytą w głównych instytucjach Unii Europejskiej. Zwycięski projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Consumer Classroom.

Consumer Classroom to stworzony przez Komisję Europejską portal społecznościowy dla nauczycieli z całej UE, zawierający wysokiej jakości zasoby edukacyjne oraz interaktywne narzędzia, umożliwiające młodzieży w wieku 12-18 lat nabywanie praktycznych umiejętności konsumenckich potrzebnych w życiu. Strona jest finansowana ze środków UE i ma na celu stymulowanie rozwoju edukacji konsumenckiej w szkołach ponadpodstawowych oraz kształtowanie odpowiednich postaw konsumenckich młodzieży.

Więcej informacji o konkursie na stronie ConsumerClassroom.eu (w języku polskim). Aby zgłosić pracę konkursową, nauczyciel powinien zarejestrować swoje konto w portalu.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna