Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Karta płatnicza częściej w użyciu

fot. Fotolia

Coraz częściej używamy kart płatniczych płacąc za zakupy, także tych z funkcją zbliżeniową. Według danych NBP w III kwartale 2016 roku przeprowadzono przy użyciu kart aż 818 milionów transakcji bezgotówkowych.

"Na koniec III kwartału 2016 r. znajdowało się na rynku polskim 36,3 mln kart płatniczych, to jest o 539 tys. kart więcej niż w czerwcu 2016 r. (wzrost o 1,5 proc.). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 27,9 mln szt. i zwiększyła się o 371 tys. (wzrost o 1,3 proc.). W okresie III kwartału 2016 r. liczba kart kredytowych zwiększyła się o 25 tys. sztuk (wzrost o 0,4 proc.). Na koniec września 2016 r. łączna liczba kart kredytowych wynosiła 5,861 mln szt." – wynika z opublikowanego w grudniu 2016 r. raportu NBP „Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2016 r.”.

Konsumenci przekonują się też do kart zbliżeniowych, które są rozwiązaniem wygodnym i ułatwiającym dokonywanie transakcji. Z danych NBP wynika, że na koniec września 2016 r. z taką funkcjonalnością było na rynku 28,8 mln kart (stanowi to nieco ponad 79% wszystkich kart płatniczych na rynku).

Średnia wartość pojedynczej transakcji dokonanej kartą wyniosła 149 złotych, zaś w ciągu kwartału jedna karta posłużyła średnio do realizacji 28 transakcji. Wartość wszystkich transakcji przeprowadzonych kartami płatniczymi przekroczyła 151,2 mld złotych.

Konsumenci w Polsce mogą płacić kartami płatniczymi już w ponad 405,3 tysiącach punktów handlowo-usługowych. Łączna liczba terminali POS w Polsce wyniosła 513 tys.

 

(Źródło: NBP, PAP)

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna