Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Wybierz zwycięzców Konkursu Międzyszkolnego ConsumerClassroom

fot. Consumer Classroom

W tym roku Konkurs Międzyszkolny portalu edukacji konsumenckiej ConsumerClassroom.eu poświęcony jest mądremu korzystaniu z energii. Szkoły z całej Europy przygotowały ciekawe projekty edukacyjne, które pokazują, jak można lepiej konsumować energię na co dzień w naszych domach. Zapraszamy do głosowania!

Konkurs Międzyszkolny jest dobrą okazją dla uczniów w wieku 12-18 lat i ich nauczycieli do nawiązania współpracy ze szkołami w innych krajach Unii Europejskiej. Jury konkursu przygotowało listę 10 najlepszych projektów, ale ich ostateczny sukces zależy od głosów.

Zapraszamy do przeglądu projektów i głosowania na te, które zasługują na wygraną: wycieczkę laureatów do Brukseli, powiązaną ze zwiedzaniem instytucji Unii Europejskiej.

Głosowanie zamyka się w środę 26 kwietnia. Głosujcie tutaj, bo mało czasu!

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna