Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Finanse.mp3

fot. Fotolia

Popularność nagrań .mp3 zachęca do ich szerszego wykorzystania w edukacji. Celem projektu Fundacji Teraz Edukacja pt. "Finanse.mp3" jest podniesienie poziomu świadomości finansowej młodych konsumentów finansowych z warszawskich gimnazjów (wiek 13-15 lat) przy wykorzystaniu działań edukacyjnych prowadzonych w sieci Internetu i podkastów.

Zbyt wielu młodych ludzi nie ma nawet podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami osobistymi. Ponieważ nie rodzimy się z taką wiedzą, musimy się jej nauczyć, gdyż jest ona najważniejszym fundamentem, na którym rozwijamy inne nasze umiejętności w życiu. Wiedza, jak tworzyć budżet, oszczędzać i mądrze używać kredytów są finansowym ekwiwalentem kierowania pojazdem, używania pasów bezpieczeństwa i zatrzymywania się na czerwonym świetle.

Realizacja celu nastąpi poprzez realizację działań edukacji konsumenckiej z wykorzystaniem internetu i konkursu dla młodzieży. Powstanie zasób praktycznej wiedzy zgromadzony na specjalnie utworzonej stronie internetowej, pisanych prostym i przystępnym językiem i podanym w formach multimedialnych, z jakich chętnie korzysta młodzież. Zostanie ogłoszony konkurs, w którym gimnazjaliści, na podstawie opublikowanych materiałów edukacyjnych i w związku z nimi, będą przygotowywać własne nagrania dźwiękowe o charakterze edukacyjnym w formie popularnych plików mp3.

Fundacja Teraz Edukacja otrzymała dofinansowanie z M.St. Warszawy na realizację projektu z zakresu edukacji finansowej pt. „Finanse.mp3 – Edukacja młodych konsumentów finansowych“

 Projekt został dofinansowany ze środków  m. st. Warszawy

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna