Konsumenckie wiem jak

CZY WIESZ, ŻE?

Potrzebujemy trzech rodzajów edukacji

fot. Fotolia

Edukacja konsumencka nierozłącznie powiązana jest z edukacją finansową. Umiejętność zarządzania własnymi finansami to obok znajomości obowiązków sprzedawcy i przysługujących nam praw, podstawowa kompetencja życiowa, którą powinni wykazywać wszyscy konsumenci biorący udział w transakcjach rynkowych. 

Każdy człowiek ma nadzieję na lepszą przyszłość, na to, że ostatecznie jakieś trudności okażą się przejściowe i będzie mógł się rozwijać, potem założyć rodzinę, dbać o nią i utrzymywać ją bez większych trudności finansowych. Nie zawsze jednak trudności okazują się przejściowe, zaś rozwiązanie pojawia się samo z siebie. Najczęściej to również my osobiście przyczyniamy się do naszych problemów, ponieważ nie potrafimy lub nie wiemy jak je rozwiązać.

Do szkoły uczęszczamy, aby zdobyć wiedzę ogólną, dzięki której będziemy mogli funkcjonować w miarę swobodnie w życiu, czytając, pisząc, komunikując się z innymi, realizując projekty, ucząc się przy tym współpracy z innymi. Ale mimo to, mimo zdobycia matury, dyplomu ukończenia studiów, napisania i obronienia doktoratu, możemy nie odnieść sukcesu, jeśli poprzestaniemy wyłącznie na edukacji szkolnej i akademickiej. 

Potrzebujemy edukacji profesjonalnej. Przygotowuje nas ona do wykonywania określonych zawodów, ale nie tylko. Rynek pracy zmienia się w sposób ciągły pod wpływem nowych technologii. Znikają stare zawody, pojawiają się nowe. Przedsiębiorstwa i instytucje co raz częściej modernizują swoją infrastrukturę technologiczną – ciągle musimy zdobywać nowe umiejętności i pogłębiać wiedzę na temat zmieniającej się rzeczywistości. Praca, który wykonujemy wymaga ciągłego doszkalania; bez tego może się okazać pewnego dnia, że nie jesteśmy w stanie wykonać nałożonych na nas zadań.

Wreszcie – trzeci rodzaj edukacji – finansowa. Nie rodzimy się z wiedzą i umiejętnościami finansowymi, musimy się ich nauczyć w trakcie życia (i to koniecznie jak najwcześniej). Zdaniem ekspertów amerykańskich z korporacji VISA, wiedza finansowa „jest najważniejszym fundamentem, na którym rozwijamy inne nasze umiejętności w życiu. Jeśli sukces w życiu zdefiniujemy jako osiągnięcie stanu finansowej stabilności i niezależności, co pozwoli nam realizować różne cele, jakie stawiamy sobie w życiu, to nie możemy zaniechać edukacji finansowej (swojej, ale i swoich bliskich). 

Niestety system szkolny nie uczy praktycznych umiejętności zarządzania własnymi finansami. Niska świadomość finansowa społeczeństwa i wiedza finansowa posiadana przez nielicznych, prowadzą w gruncie rzeczy do pogłębienia nierówności społecznych. Z gospodarowaniem środkami finansowymi podobnie jest jak ze zdrowiem - też od czasu do czasu nasz budżet dopada choroba i wtedy mamy problemy. Aby nie poddać się chorobie, warto poświęcić więcej uwagi profilaktyce finansowej - czyli wykształcić w swoim postępowaniu zbiór zasad i zachowań, które pozwolą ograniczyć ryzyko problemów finansowych w przyszłości. To takie nasze dobrowolne ubezpieczenie - i od każdego z nas zależy oczywiście, czy zdecyduje się je "wykupić".

Takie "ubezpieczenie" powinien posiadać każdy konsument - jest to element edukacji przez całe życie, dzięki której możemy bardziej efektywnie funkcjonować w realiach gospodarki rynkowej.

 

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna