Konsumenckie wiem jak

CZY WIESZ, ŻE?

Musimy uczyć się przez całe życie...

fot. Fotolia

W społeczeństwie informacyjnym edukacja staje się jednym z najważniejszych obszarów aktywności życiowej. Wynika to m.in. z tempa rozwoju technologicznego i postępujących za tym zmian na rynku pracy. Szkoła przestaje być instytucją, która zapewnia wiedzę i umiejętności na kilkadziesiąt lat życia. Według prof. Wojciecha Cellarego "naczelna zasada, jaką kierowało się społeczeństwo industrialne: 20 lat nauki na 40 lat pracy, stanie się nieaktualna.

Co 5-10 lat każdy będzie zmuszony nie tyle zmienić miejsce pracy, co zawód, a przed dokonaniem tej zmiany bedzie musiał stać się profesjonalistą. Instytucje edukacyjne muszą odpowiedzieć na potrzebę ustawicznego kształcenia w ciągu całego życia człowieka."

Do tak poważnych zmian nie jest jeszcze w pełni przygotowane żadne społeczeństwo na świecie. Jest to proces, który zachodzi bardzo szybko, często w wyniku pojawiania się rewolucyjnych rozwiązań technologicznych oraz działań oddolnych tworzących się społeczności użytkowników Internetu, a jego konsekwencje oddziałują silnie na sytuację życiową osób oraz rozwój społeczno-gospodarczy.

Wobec przemian w życiu gospodarczym i społecznym olbrzymie znaczenie zyskują inicjatywy o charakterze edukacyjnym, które pozwalają osobom i instytucjom lepiej przygotować się do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym i będącym jego najbardziej rozwiniętą formą - społeczeństwie wiedzy.

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna