Konsumenckie wiem jak

KUPUJĘ

Zrób sobie plan (finansowy). Będziesz miał wygodniej

fot. Fotolia

Od najmłodszych lat powinniśmy przyzwyczajać się do prostego stosowania zasad dodawania i odejmowania przy obliczaniu własnych zasobów finansowych. W zasadzie duża część zadań z matematyki – od szkoły podstawowej - powinna dotyczyć sfery finansów osobistych, bo wówczas łatwiej byłoby nam zarządzać własnym budżetem.

Większość ludzi uzyskuje co miesiąc dochody z różnych źródeł (własnej pracy, odsetek z lokat, sprzedaży wytworzonych przez siebie towarów lub usług albo plonów rolnych, itp.). Otrzymujemy do dyspozycji kwotę, z której możemy sfinansować różne wydatki niezbędne do funkcjonowania. Ale często dzieje się tak, że z różnych przyczyn wydajemy bez żadnego planu. Może to powodować problemy finansowe, zwłaszcza jeśli wydatki będą regularnie wyższe niż osiągane dochody. Potrzebujemy dokładniejszej informacji o tym, ile zarabiamy i ile możemy wydać w danym miesiącu czy tygodniu.

Budżetem nazywamy zestawienie wszystkich planowanych dochodów i wydatków w określonym czasie, na przykład jednego lub kilku miesięcy czy roku. Możemy go stworzyć na potrzeby osobiste – gdy liczymy dochody i wydatki dla jednej osoby, czy rodzinny (gdy sumujemy dochody i podliczamy wydatki całej rodziny).

Budżet powinniśmy tworzyć przede wszystkim dla naszej wygody. Powinniśmy kontrolować na bieżąco wszystkie nasze wydatki. Naszym celem powinno być zapewnienie, że z comiesięcznych dochodów odkładamy choćby drobne pieniądze. W ten sposób tworzymy nasze oszczędności (w tym również tzw. „poduszkę finansową” na nieprzewidziane wydatki). Dzięki budżetowi będziemy wiedzieli, ile pieniędzy mamy do dyspozycji.

Samo sporządzenie budżetu nie może sprawić najmniejszych problemów. Wystarczy kartka papieru podzielona na pół kreską. W jednej kolumnie napiszemy DOCHODY, w drugiej WYDATKI. Budżet możemy również prowadzić w komputerze (np. w arkuszach kalkulacyjnych). Istnieje również wiele programów komputerowych (także nieodpłatnych), które ułatwiają nam planowanie dochodów i wydatków.

Na początek trzeba przejrzeć wydatki za ostatni miesiąc i je podsumować. Potem wpisujemy kwotę, jaką zarobiliśmy. Odejmujemy od niej wydatki i mamy już informację, jak wyglądają nasze wydatki bieżące. Łatwo zaobserwować, że niektóre z nich będą co miesiąc się powtarzać i nie bardzo da się ich uniknąć (np. czysz za mieszkanie, koszty dojazdu, opłaty za gaz czy energię elektryczną, itp.). Na nie musimy sobie zarezerwować środki także w kolejnym miesiącu. Pozostałym wydatkom też trzeba się dobrze przyjrzeć – ocenić, które są nam naprawdę niezbędne, a z których moglibyśmy zrezygnować. Taki przegląd powinniśmy robić co miesiąc. Dzięki temu będziemy mogli lepiej planować swoją przyszłość.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna