Konsumenckie wiem jak

Niedozwolone klauzule w obrocie towarowym: co to jest i jak je rozpoznać?

fot. Fotolia

Każdy regulamin powinien być sformułowany w sposób klarowny i jednoznaczny dla konsumenta. Zdarza się jednak, że trafiamy na zapisy, które są niejasne i mogą wprowadzać w błąd i działać na naszą niekorzyść. Warto sprawdzić, jakie klauzule są niedozwolone i świadczą o wyzysku kupującego.

Czytaj więcej...

Co zrobić, gdy sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji?

fot. Fotolia

Jeżeli chcesz złożyć reklamację, w pierwszej instancji powinieneś zawsze zwrócić się z tym do samego sprzedawcy. Jeśli reklamacja nie przyniesie pożądanego rezultatu, np. wymiany wadliwego produktu, możemy odwołać się szczebel wyżej, np. sprawdzić, czy sprzedawca jest członkiem stowarzyszenia branżowego (przynależność jest dobrowolna). Jeśli jest, możemy zwrócić się ze swoim problemem do takiego stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Reklamacja: nie tylko na podstawie gwarancji!

fot. Fotolia

W opinii konsumentów gwarancja kojarzona jest z prawem do reklamacji. Bierze się to z tego, że sprzedawcy często nie przyjmują reklamacji bez dokumentu gwarancyjnego. Takie postępowanie wynika tylko z niewiedzy albo ich złej woli i stanowi zwykłe ograniczenie praw konsumenta.

Czytaj więcej...

Reklamacja w trzech krokach

fot. Fotolia

Według ustawowych praw konsumenta dobra i usługi muszą być „satysfakcjonującej jakości”, „zgodne z opisem” oraz „odpowiednie dla ich przeznaczenia”. Na tej podstawie zawsze mamy prawo do reklamacji. Reklamacja to skarga, zażalenie lub żądanie sprostowania niedokładności. Możemy ją złożyć nie tylko wtedy, kiedy towar jest wadliwy, ale wówczas, kiedy nie spełnia naszych (powszechnych i rozsądnych) oczekiwań lub wtedy, kiedy naruszono nasze prawa bądź padliśmy ofiarą nieuczciwej praktyki handlowej.

Czytaj więcej...

Czy towar niezgodny z umową jest wadliwy?

fot. Fotolia

W momencie zakupu otrzymujemy od sprzedawcy informację na temat cech i funkcji nabywanego towaru. Niezgodność towaru z umową dotyczy nie tylko wady towaru, ale też braku właściwości, cech określonych w umowie, braku zgodności z opisem, wzorem czy próbką.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna