Konsumenckie wiem jak

Gwarancja

fot. Fotolia

Jeśli zakupiony przez nas towar okaże się wadliwy lub popsuł się, możemy sprawdzić, czy jest na gwarancji i na tej podstawie reklamować go u producenta. Gwarancja jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta. Jej zakres ustala producent, więc pewne wady czy usterki mogą być przedmiotem gwarancji, a inne nie. Najczęściej w gwarancji spotkamy się ze sformułowaniem, że uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji lub wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź - nie podlegają gwarancji. Warto więc zawsze przy zakupie zapoznać się z kartą gwarancyjną.

Czytaj więcej...

Jakich towarów i usług nie obejmuje prawo zwrotu?

fot. Fotolia

Kupując przez internet lub korzystając z e-usług nie zawsze mamy prawo do odstąpienia od umowy. Istnieje szereg wyjątków, które warto poznać, aby nie być zaskoczonym w momencie, gdy chcielibyśmy dokonać zwrotu i zażądać zapłaconych pieniędzy. Wyjątki te dotyczą między innymi kupowania treści cyfrowych – dostępu do filmów na internetowych platformach czy zakupu gier i muzyki. Pełną listę umów zawieranych na odległość, wobec których nie obowiązuje prawo zwrotu, możemy poznać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (więcej).

Czytaj więcej...

Usługi finansowe zawierane na odległość

fot. Fotolia

Usługi finansowe nie są regulowane przez prawo konsumenckie, z wyjątkiem tych zawieranych na odległość, najczęściej przez telefon. Przedsiębiorca ma szczególne obowiązki informacyjne przy zawieraniu tego typu umów, konsument powinien mieć pełną świadomość, na jaką umowę się decyduje i z jakimi kosztami się to wiąże. Jeśli instytucja finansowa nie wywiąże się należycie z obowiązków informacyjnych, konsument ma nieograniczone terminowo prawo do odstąpienia od umowy. Należy pamiętać, żeby dokładnie zapoznać się z przesłaną przez instytucję finansową umową dotyczącą danej usługi, a wszelkie wątpliwości wyjaśnić z doradcą klienta.

Czytaj więcej...

Rękojmia i reklamacja towaru

fot. Fotolia

Prawo konsumenckie gwarantuje konsumentom możliwość reklamacji zakupionych towarów na drodze rękojmi. Rękojmią objęte są wszystkie towary konsumpcyjne. Jeśli w zakupionej przez nas rzeczy stwierdzimy wadę, możemy udać się do sprzedawcy i zareklamować towar na podstawie rękojmi. Przedsiębiorca, który wyprodukował dany przedmiot, nie ma prawa odrzucić naszej reklamacji, musi się odnieść do zaproponowanej przez kupującego prośby – czy to o wymianę towaru na niewadliwy czy to o naprawę towaru.

Czytaj więcej...

Zwrot towarów zakupionych przez internet

fot. Fotolia

Coraz częściej i chętniej kupujemy przez internet. Według Raportu E-zakupy 2015 znacząco wzrosła grupa osób, które na e-zakupy wybierają się kilka razy w miesiącu (z 24% dwa lata temu do 32% obecnie). Jeśli dodamy do tego 7% osób, które w sieci kupują nawet kilka razy w tygodniu, możemy stwierdzić, że już co drugi Polak e-zakupy wybiera bardzo często.

Czytaj więcej...

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna