Konsumenckie wiem jak

POŻYCZAM

Zanim pożyczysz, naucz się na błędach innych

Na co dzień w naszych wydatkach ograniczeni jesteśmy ilością pieniędzy, którymi dysponujemy. Na wysokość naszych przychodów finansowych wpływają m. in. wykształcenie, kwalifikacje, wiek, czy aktywność ekonomiczna. Nie zawsze będziemy mieć dostatecznie dużo środków, aby sfinansować wszystkie nasze potrzeby – i wówczas będziemy zmuszeni poszukać osób lub instytucji, które pożyczą nam pieniądze. W samym pożyczaniu, choć oznacza to zadłużanie się, nie ma nic złego. Ale zawsze musimy to czynić rozsądnie i najlepiej z kalkulatorem w ręku.

Warto zwrócić uwagą na cztery zasady postępowania promowane w ramach kampanii edukacyjnej „Zanim podpiszesz“ (www.zanim-podpiszesz.pl), która jest próbą zwrócenia uwagi społeczeństwa na korzystanie z usług finansowych instytucji, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi finansowemu instytucji państwowych. Jej organizatorami jest siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli chcesz bezpiecznie pożyczyć pieniądze od instytucji finansowej, pamiętaj o czterech zasadach, aby pożyczka nie wpędziła cię w większe kłopoty finansowe.

1. Po pierwsze w celu zbadania wiarygodności firmy należy sprawdzić, czy znajduje się ona na liście podmiotów objętych nadzorem finansowym. Wyszukiwarkę (http://www.knf.gov.pl/szukaj_podmioty.jsp) tych podmiotów znajdziemy na stronach Komisji Nadzoru Finansowego lub pod bezpłatnym numerze infolinii 800 290 479.

2. Policz, ile wyniesie cię całkowity koszt pożyczki. Pamiętaj, że nie masz do czynienia z instytucjami charytatywnymi – one na pożyczaniu pieniędzy chcą zarobić. Zgodnie z polskim prawem każdy podmiot udzielający pożyczki jest zobowiązany do poinformowania o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pożyczki (RRSO) oraz o całkowitej kwocie do zapłaty. Domagaj się tej informacji zanim podpiszesz umowę, gdyż koszt pożyczki może okazać się znacznie wyższy niż oczekujesz.

3. Patrz, co podpisujesz. Umów należy dotrzymywać, a jeśli ktoś podpisuje umowę nie czytając jej, nie może do nikogo mieć pretensji, jeśli się okaże, że zapisano w niej niekorzystne klauzule, które zwiększają koszty pożyczki. Zwróć uwagę na następujące kwestie:

  • czy oprocentowanie pożyczki nie jest znacznie wyższe niż inne oferty na rynku;
  • czy firma wymaga wniesienia wysokiego zabezpieczenia pożyczki zanim pożyczka zostanie udzielona – brak terminowego spłacania pożyczki może się wiązać z utratą zabezpieczenia, którego wartość najczęściej znacznie przewyższa kwotę zadłużenia albo które może mieć dla nas wartość sentymentalną;
  • czy zapisy umowy uprawniają firmę do wyznaczenia zabezpieczenia w przyszłości, wedle uznania firmy;
  • czy pojawiają się dodatkowe opłaty zapisane w umowie, np. za rozpatrzenie wniosku, za wydanie decyzji, prowizje, opłaty za wizyty przedstawiciela pożyczkodawcy w domu, ubezpieczenia – jeśli tak, to policz je, suma tych opłat może znacznie podwyższać koszt pożyczki (być może firma w ogóle nie zamierza udzielić pożyczki, a jedynie pobrać opłaty ponoszone przez klienta z góry!).

Jeżeli nie rozumiesz jakiegoś zapisu w umowie, poproś o wyjaśnienie. Warto pytać o szczegóły. W wypadku wątpliwości należy poprosić o wzorce dokumentów i skonsultować je z prawnikiem lub inną kompetentną osobą.

4. Bądź podejrzliwy/a i ostrożny/a. Nie należy korzystać z usług finansowych, których się nie rozumie. Jeśli oferujący usługi nie chce lub nie potrafi wyjaśnić ich zasad, lepiej zrezygnować z takiej propozycji.

Pamiętajmy, że na rynku finansowym toczy się walka konkurencyjna o klienta. Wszystkie inne instytucje finansowe mają podobne warunki do prowadzenia działalności. Aby znaleźć korzystną ofertę pożyczki niekoniecznie należy od razu dzwonić do pierwszej-lepszej firmy, do której telefon znaleźliśmy na słupie, ogrodzeniu czy przystanku autobusowym. Jak to w życiu: pożyczka „bez zabezpieczeń“, „bez BIK” czy „nawet z komornikiem” jest zwykle bardzo bardzo kosztowna.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna