Konsumenckie wiem jak

SPŁACAM

O wychodzeniu z pułapki zadłużenia

fot. Fotolia

O ile łatwo wpaść w finansowe kłopoty i długi, o tyle raczej trudno i bardzo trudno jest z nich wyjść. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze nie do końca potrafimy sobie uświadomić dalsze konsekwencje naszych finansowych zaniedbań. Po drugie – skoro nie umiemy dostrzec niebezpieczeństwa, podejmowane działania mogą się okazać niewystarczające do wyjścia „z dołka“ finansowego. Inna sprawa, że generalnie nikt nie lubi „zaciągania pasa“, a przecież to podstawa wszelkich działań reformatorskich w domowych finansach.

Jak możemy poradzić sobie z pułapką zadłużenia? Oto dziesięć najbardziej rekomendowanych działań na rzecz ograniczenia osobistego długu, które proponują eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego.

  1. Ułóż plan wyjścia z długów. Dokonaj analizy wydatków i dochodów. Odejmij od dochodów wszystkie koszty stałe i oblicz, jaką kwotę możesz wydać dziennie na bieżące wydatki, aby wystarczyło ci do kolejnej wypłaty.
  2. Ustal priorytety. Określ, które wydatki są niezbędne i które trzeba spłacić w pierwszej kolejności. Zastanów się, z czego możesz zrezygnować lub co ograniczyć. Wybieraj tańsze oferty i rób to bardzo drobiazgowo.
  3. Nie wydawaj wszystkich pieniędzy na spłatę rat kredytu. Zawsze zostawiaj jakieś oszczędności na nieprzewidziane wydatki, na przykład w razie choroby.
  4. Nie dopuść do sytuacji, kiedy lęk całkowicie sparaliżuje twoje działania. Szukaj porady wcześniej, gdy tylko pojawią się problemy.
  5. Powiedz rodzinie o swojej sytuacji. Wsparcie bliskich zmniejszy stres i pozwoli działać, a z drugiej strony da pozytywną motywację.
  6. Zmniejsz liczbę kredytów, zmień kredyt na inny w nowym banku, ale nie spłacaj długów pożyczką hipoteczną. Raczej postaraj się skonsolidować posiadane kredyty i pożyczki, bo to powinno obniżyć oprocentowanie, a co za tym idzie - obniżyć wysokość miesięcznej raty.
  7. Jeżeli nie wystarcza ci pieniędzy na całą ratę kredytu, spłacaj chociaż jej część. To lepsze niż całkowite zaniechanie spłat.
  8. Weź odpowiedzialność za swoje długi. Jeśli nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań, skontaktuj się z wierzycielem, doradcą lub firmą windykacyjną. Nie unikaj kontaktu. Wspólnie ustalcie, jak można dokonać spłaty - przez zamianę rat na malejące, wydłużenie okresu spłaty lub tzw. "wakacje kredytowe", czyli kilkumiesięczną karencję w spłacie.
  9. Unikaj złych długów, czyli takich, które po zakończeniu spłaty nie powiększają twojego majątku.
  10. Ucz się oszczędzania i inwestowania. Zaplanowane oszczędzanie przynosi o wiele lepsze efekty niż odkładanie pieniędzy, które nam zostaną pod koniec miesiąca. Umiejętne inwestowanie może przynieść dodatkowe dochody.

Oczywiście powyższe podpowiedzi muszą zostać zweryfikowane przez indywidualną sytuację każdego dłużnika. Najważniejsze jest jednak to, że trzeba zacząć działać – problemy finansowe same się nie rozwiążą. Instytucje finansowe mimo wszystko bardziej preferują dłużników, którzy się spóźniają z płatnościami i są świadomi swojej sytuacji niż takich, którzy przestają płacić i unikają jakiegokolwiek kontaktu. Ważne jest to, żeby nie traktować wierzyciela jako wroga – on może nam pomóc wyjść z pułapki zadłużenia, pod warunkiem że będziemy tego naprawdę chcieli.

(Źródło: BIG InfoMonitor, ZFDF, opr. własne)

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna