Konsumenckie wiem jak

SPŁACAM

Sprawdź, jak długi wpływają na twoje samopoczucie

fot. Fotolia

Według „Puls Biznesu” 2 mln Polaków nie reguluje terminowo zobowiązań kredytowych oraz pozakredytowych. Łączna kwota zaległych zobowiązań wyniosła w marcu 2016 r. 44.65 mld zł. Składają się na to m.in.: przeterminowane o dwa miesiące zobowiązania na kwotę co najmniej 200 zł z tytułu niespłaconych kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, pożyczek z firm pożyczkowych, rachunków, zaległych alimentów, grzywien i mandatów.

Z danych NBP za III kwartał 2016 r. wynika, że zwiększyły się realne dochody sektora gospodarstw domowych (5,9 proc. w relacji rok do roku). Ich wzrost opierał się w dużej mierze na wysokiej dynamice świadczeń społecznych, w której dominującą rolę odgrywały wypłaty z programu Rodzina 500 Plus.

Wzrastające tempo spożycia doprowadziło do nieznacznego obniżenia się oszczędności. Wśród motywacji do oszczędzania – piszą eksperci NBP - występuje tzw. motyw przezornościowy. Spodziewając się pogorszenia sytuacji, gospodarstwa deklarują zwiększenie oszczędności.

Nadal najwięcej optymizmu, jeśli chodzi o perspektywy konsumpcji, wykazują gospodarstwa domowe otrzymujące świadczenia w ramach programu Rodzina 500 Plus.

Jaka na tym tle jest Twoja sytuacja? Czy długi, które masz, negatywnie wpływają na Twoje życie rodzinne? Niestety kwota zaległości wynosząca łącznie ponad 40 mld zł musi robić wrażenie, a to że przeważają długi stosunkowo, relatywnie niskie, poniżej 10 tys. zł dla ludzi wiążących koniec z końcem nie jest żadną pociechą.

W zeszłym roku opublikowaliśmy w „Kurierze PAP” siedem pytań pozwalających rozpoznać sygnały nadchodzącego zagrożenia. Ich autorem jest Roman Pomianowski, autor bloga „Psychologia zadłużenia", prezes Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonym". Powtarzamy test, ponieważ długo jeszcze nie straci aktualności. Oto pytania:

1. Czy długi, które masz, negatywnie wpływają na Twoje życie rodzinne i czynią je nieszczęśliwym?

2. Czy Twoje długi powodują, że gorzej o sobie myślisz, wstydzisz się, doświadczasz poczucia winy?

3. Czy kiedykolwiek składałeś nierealne obietnice swoim wierzycielom?

4. Czy z powodu swoich długów miewasz problemy ze snem?

5. Czy kiedykolwiek pożyczałeś pieniądze, nie patrząc na to, jakie koszty będziesz musiał zapłacić?

6. Czy zazwyczaj spodziewasz się negatywnej odpowiedzi, gdy sprawdzana jest Twoja zdolność kredytowa w banku lub wypłacalność kiedy płacisz kartą?

7. Czy szukasz usprawiedliwień dla swojej sytuacji zadłużenia, np. winnych Twoich problemów lub wierzysz, że to przejściowe trudności i kiedy tylko się weźmiesz w garść, to wyjdziesz z długów?

Wystarczy cztery razy odpowiedzieć TAK, by było się nad czym zastanowić - uważa Pomianowski.

 

Źródło: Kurier Codzienny PAP, opr. red.

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna