Konsumenckie wiem jak

WIEM WIĘCEJ

Płacisz kartą? Poznaj procedurę chargeback

Choć korzystamy chętnie z nowoczesnych narzędzi płatnicznych – kart płatniczych – nie zawsze jesteśmy świadomi, jakie możliwości daje nam ten instrument. Otóż, jeśli zapłacimy kartą na przykład za wycieczkę zagraniczną w biurze podróży, a to nie wywiąże się z zobowiązań, nie musimy domagać się zwrotu pieniędzy bezpośrednio od biura. Możemy posłużyć się tzw. procedurą Chargeback przewidzianą w regulaminach organizacji Visa i Mastercard.

Jest to, tłumacząc na polski, obciążenie zwrotne - procedura, która pozwala posiadaczowi karty płatniczej otrzymać z powrotem środki, jeśli sprzedawca nie wywiązał się ze swoich obowiązków lub sprzedał wybrakowany towar. Jeśli nasze biuro podróży właśnie upada, a my zapłaciliśmy za wyjazd kartą płatniczą i widzimy, że określone świadczenia nie są realizowane, nie wahajmy się, poza zgłoszeniem touroperatorowi nieprawidłowości, od razu skorzystać z tej procedury. Będziemy mogli w ten sposób szybciej odzyskać pieniądze.

O zaletach chargeback’u Polacy po raz pierwszy przekonali się kilka lat temu, gdy bankructwo ogłosiły linie lotnicze Air Polonia. Płatność kartą daje nam dodatkowy poziom ochrony. Pozornie jest ona nieodwołalna – podobnie jak w przypadku płatności przelewem czy gotówką nie możemy cofnąć transakcji i odzyskać przekazanych sprzedawcy pieniędzy. W pewnych przypadkach jednak zakończony proces płatności można odwrócić – bank działający w imieniu posiadacza karty ma narzędzia pozwalające obciążyć rachunek akceptanta (sprzedawcy) i odzyskać wpłacone tam środki.

Jak zrealizować chargeback? Procedurę obciążenia zwrotnego uruchamiamy w banku, który wydał naszą kartę. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają dokonanie płatności – np. wydruk z terminala będący dowodem obciążenia karty. Można dołączyć dokumentację sprawy, na przykład kopie listów (emaii), które wysłaliśmy do sprzedawcy. Organizacje kartowe obsługujące chargeback oczekują, że posiadacz karty będzie próbował rozstrzygnąć spór bezpośrednio ze sprzedawcą.

Jeśli nie było odpowiedzi na nasze listy, bank rozpocznie odzyskiwanie naszych środków. Jeśli nasz wniosek zostanie uznany za zasadny, to otrzymamy zwrot środków na konto. Uwaga, proces ten może być długotrwały, jeśli sprzedawca usługi kwestionuje nasze zarzuty – wówczas czas rozstrzygnięcia może przedłużyć się nawet i o kilkadziesiąt dni. Teoretycznie Visa i Mastercard na zwrot środków mają 180 dni.

Warto korzystać z chargeback nie tylko wtedy, gdy upada firma, która sprzedała nam swoje usługi i nie zrealizowała świadczeń. W podobny sposób możemy postąpić w przypadku:

  • niezgodności towaru z zamówieniem,
  • uszkodzenia towaru,
  • zapłaty za ten sam towar czy usługę kilka razy (zduplikowane transakcje),
  • próbach oszustwa.

 

Za większe zakupy warto płacić kartą, którą przecież i tak z reguły mamy w portfelu.

(Źródło: Bankier.pl, opr. własne)

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna