Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Większość polskich konsumentów finansowych nie ma oszczędności

Aż 63% Polaków deklaruje, że posiada podstawową wiedzę z zakresu finansów, zaś 23% twierdzi, że jest ona dobra. Prawie połowa nie ma odłożonych żadnych środków na tzw. „czarną godzinę", ale jednocześnie Polacy chętniej, niż inne nacje zadłużają się, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie grupy ING w 10 krajach na świecie.

Odsetek osób w Polsce, które przed badaniem twierdziły, że dość dobrze znają się na finansach, wynosił 44%, zaś wynik quizu pokazał, że jest to zaledwie 23%. Wśród ankietowanych na świecie 26% deklaruje, że bardzo dobrze radzi sobie z finansami, tyle samo Polaków deklaruje tak samo, natomiast 7% Polaków uważa, że nie radzi sobie wcale (w pozostałych 9 krajach jest to 5%).

Obecnie 63% Polaków ma podstawową wiedzę finansową, co daje 7-mą pozycję wśród 10 krajów biorących udział w badaniu, a 26% respondentów z pozostałych krajów uważa, że bardzo dobrze lub całkiem dobrze radzi sobie z finansami.

Blisko połowa (48%) Polaków ma poczucie kontroli nad finansami, choć wyniki quizu nie potwierdzają takiego stanu.

Jednocześnie 93% Polaków deklaruje, że chciałoby lepiej radzić sobie z gospodarowaniem pieniędzy, choć aż 36% odkłada to na później, 22% nie wie, od czego zacząć, 25% nie ma na to czasu, a 13% nie interesuje się tymi sprawami.

Prawie połowa Polaków (46%) nie ma żadnych oszczędności, a mniej odłożonych środków mają tylko Amerykanie (48%), w pozostałych krajach jest to 33%.

Aż 59% zarobionych pieniędzy Polacy wydają na żywność i mieszkanie, zaś 8% na oszczędności.

Ponad  60% polskich respondentów planuje swój budżet domowy, a globalnie jest to 30%, zaś w przypadku barku środków Polacy chętniej, niż mieszkańcy innych krajów pożyczają pieniądze (24% wobec 16% we wszystkich krajach).

Z badania wynika, że najbardziej zaradni finansowo są Azjaci, którzy również wykazują największą chęć, by poszerzać wiedzę w tym zakresie.

Badanie zostało przeprowadzone online (z wyjątkiem Indii) przez Epiphany Research Based Consultancy na próbie 5380 respondentów z 10 krajów (Polska, Belgia, Hiszpania, Holandia, Rumunia, USA, Meksyk, Indie, Korea Południowa i Japonia; w Polsce na próbie 500 osób) w listopadzie 2010 r.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna