Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Wystartował ogólnopolski program "W dorosłe życie bez długów"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży rozpoczęła realizację ogólnopolskiego programu edukacji konsumentów finansowych „W dorosłe życie bez długów”. Jest to kontynuacja pilotażowej edycji programu realizowanej w ubiegłym roku. Realizacja programu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Banku Polskiego.

Program "W dorosłe życie bez długów" jest realizowany w szkołach zawodowych i technikach w Gdańsku, Łodzi i w Warszawie. Głównym odbiorcą programu jest 2200 uczniów techników oraz szkół zawodowych w wieku 16-19 lat. Do uczniów z tego rodzaju szkół nie była do tej pory kierowana praktycznie żadna oferta dotycząca edukacji finansowej (wyłączając inicjatywy lokalne). Wielu z nich bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej wkracza na rynek pracy i zaczyna zarabiać pierwsze pieniądze lub też rozpoczyna studia poza miejscem zamieszkania, co wiąże się często z kredytami i dodatkowymi wydatkami. Choćby z tych powodów młodzi ludzie powinni posiadać umiejętności pozwalające im sprawnie i mądrze gospodarować osobistymi finansami. Odbiorcą pośrednim będzie z kolei 60 nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia z uczniami poświęcone kształceniu kompetencji finansowych.

W dorosłe życie bez długów - programPierwszy etap realizacji programu zakłada opracowanie ostatecznej wersji materiałów szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia cyklu 6 godzin lekcyjnych. We współpracy z ekspertami zajmującymi się zagadnieniami ekonomicznymi oraz dydaktykami wprowadzone zostaną zmiany i modyfikacje wynikające z doświadczeń i efektów osiągniętych podczas pilotażowej edycji programu. Materiały te zawierać będą gry edukacyjne, teksty źródłowe oraz scenariusze lekcji - co pozwala na autentyczne zaangażowanie uczniów poprzez stosowanie różnorodnych metod pracy. W podobny sposób zostanie również dopracowany zestaw materiałów dla uczniów, którzy wezmą udział w projekcie. Zakończenie tego etapu planowane jest na koniec stycznia 2011 roku.

Jednocześnie rozpoczęty został proces rekrutacji nauczycieli do udziału w programie w Gdańsku, Warszawie i w Łodzi. W każdym mieście program będzie realizowany przez około 20 nauczycieli z 5-6 szkół zawodowych. Nauczyciele, którzy zostaną zaproszeni do udziału w programie, wezmą udział w dwudniowym szkoleniu przygotowującym. Głównym celem szkolenia będzie przygotowanie nauczycieli do realizacji programu w szkole poprzez wprowadzenie w tematykę i cele edukacji finansowej, a przede wszystkim zapoznanie ze scenariuszami lekcji. W trakcie szkolenia nauczyciele będą mieć możliwość po raz pierwszy przeprowadzić poszczególne moduły zajęć w obecności trenerów. W sumie odbędą się 3 szkolenia, po jednym w każdym z miast, w lutym 2011 roku.

 

W dorosłe życie bez długów - organizatorzy

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna