Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Szkolenia nauczycieli i współpraca ze szkołami

Podczas realizacji programu edukacji konsumentów finansowych "W dorosłe życie bez długów" odbyły się trzy szkolenia dla nauczycieli przygotowujące ich do udziału i realizacji programu w szkołach.

W dniach 25 – 26 lutego 2011 roku odbyło się szkolenie w Łodzi, w którym wzięło udział 18 nauczycieli, w dniach 4-5 marca odbyło się szkolenie w Warszawie dla 23 nauczycieli, w dniach 11-12 marca miało miejsce szkolenie dla 16 nauczycieli z gdańskich szkół.

Szkolenia prowadzili trenerzy z Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie, którzy byli jednocześnie współautorami scenariuszy. Program szkolenia został tak zaplanowany, aby przez przynajmniej przez 2 godziny była możliwość przećwiczenia każdego scenariusza zajęć. Oprócz tego trenerzy przekazali uczestnikom wiele informacji merytorycznych ułatwiających prowadzenie programu. Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez nauczycieli. Wkrótce zaprezentujemy opinie na temat realizacji programu.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna