Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Materiały dydaktyczne do edukacji konsumenckiej

W ramach ogólnopolskiego programu edukacji konsumentów finansowych "W dorosłe życie bez długów" przygotowano materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów. Podobnie jak w fazie pilotażowej, powstało w sumie 6 scenariuszy zajęć.

Zostały one przygotowane zgodnie z wcześniejszymi założeniami:

-
scenariusz lekcji powinien być zaplanowany na 45 minut,
-
odbiorcami są uczniowie szkół zawodowych i techników,
-
sposób prowadzenia lekcji powinien być dostosowany do wiedzy przeciętnego nauczyciela.

Ostateczna wersja materiałów powstała pod koniec lutego 2011 roku i oprócz scenariuszy zajęć, zawierała także informacje merytoryczne dotyczące ekonomii, reklamy i bankowości. Materiały były wykorzystane podczas szkoleń dla nauczycieli, przygotowujących ich do udziału i realizacji programu w szkołach. W marcu 2011 roku materiały dla nauczycieli i uczniów zostały zaakceptowane przez ekspertów Narodowego Banku Polskiego.

Cykl prowadzonych zajęć został podzielony na 6 modułów:

1. Współczesna gospodarka a wykluczenie finansowe. Jak być obecnym?
Moduł omawia jaka wiedza, umiejętności oraz narzędzia finansowe są potrzebne, by uczestniczyć w gospodarce rynkowej.

2. Kredyty, raty i ubezpieczenia - jak nie popaść w długi?
Moduł koncentruje się na zaciąganiu kredytów i innych zobowiązań finansowych oraz ich możliwych konsekwencjach.

3. Znikające pieniądze. Motywacje i emocje w marketingu.
Omówienie sposobu, w jaki techniki marketingowe kreują emocje oraz jak wytwarzają motywacje do zakupu u potencjalnych klientów.

4. Reklama a rzetelna informacja.
Moduł przedstawia różnice między treściami przekazywanymi w marketingu, a rzeczywistą informacją o usługach finansowych.

5. Planowanie finansowe, własny budżet.
Moduł prezentuje sposoby gospodarowania finansami oraz tworzenia własnego budżetu.

6. Prawa konsumenta związane z usługami finansowymi.
Moduł został przygotowany wokół praw konsumenta związanych z usługami finansowymi. Zawiera informacje dotyczące uprawnień klienta korzystającego z szeroko rozumianych usług bankowych oraz usług ubezpieczeniowych, jak również informacje o procedurach ochrony praw konsumentów i instytucjach pomagających konsumentom.

Materiały dydaktyczne dla szkół są dostępne w Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna