Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Koniec pierwszego cyklu programu

Pierwszy cykl ogólnopolskiego programu edukacji konsumentów finansowych "W dorosłe życie bez długów" został zrealizowany w 24 technikach i szkołach zawodowych w Warszawie, w Gdańsku i w Łodzi. Wzięło w nim udział 1178 uczniów w wieku 16-19 lat.

W pierwszym cyklu wzięło udział 51 nauczycieli, którzy w swoich szkołach przeprowadzili cykl lekcji dotyczących poszczególnych zagadnień związanych z poruszaniem się młodych ludzi w świecie finansów jak np.: planowanie własnego budżetu, prawa konsumenta, psychologia reklamy, analiza ofert finansowych, analiza skutków własnych decyzji.

Projekt "W dorosłe życie bez długów" składał się z następujących komponentów:
-
Opracowanie materiałów dydaktycznych;
-
Szkolenie nauczycieli i współpraca ze szkołami;
-
Przeprowadzenie cyklu zajęć;
-
Serwis internetowy edukacji konsumentów finansowych;
-
Ewaluacja programu.

Ostatecznie do udziału w pierwszym cyklu programu przystąpiło 51 nauczycieli z 24 szkół, którzy przeprowadzili program dla 1178 uczniów w trzech miastach. W Łodzi w programie wzięło udział 17 nauczycieli z 9 szkół, którzy przeprowadzili zajęcia dla 375 uczniów. W Gdańsku w programie wzięło udział 14 nauczycieli z 7 szkół, którzy przeprowadzili zajęcia dla 360 uczniów. W Warszawie w programie wzięło udział 20 nauczycieli z 8 szkół, którzy przeprowadzili zajęcia dla 443 uczniów. W grupach prowadzonych przez nauczycieli było od 17 do 31 uczniów. Średnia ilość uczniów w jednej grupie wyniosła 23 osoby.

Zajęcia odbywały się najczęściej raz w tygodniu w okresie od marca do maja 2011 roku, w trakcie jednej godziny lekcyjnej. Uczniowie uczestniczyli w programie dobrowolnie i każda lekcja była dla nich dodatkową godziną lekcyjną.

Po przeprowadzeniu wszystkich modułów każdy z nauczycieli przygotował sprawozdanie z realizacji zajęć wg formularza stworzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna