Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Pierwszy cykl zajęć w programie edukacji konsumentów finansowych

W lutym 2013 roku w szkołach zawodowych i technikach w Warszawie, w Łodzi oraz w Gdańsku rozpoczął się 1. cykl zajęć w ramach ogólnopolskiego programu edukacji konsumentów finansowych „W dorosłe życie bez długów”. Jest on realizowany przez 39 nauczycieli, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia programu.

Każdy z nauczycieli realizuje cykl zajęć z minimum 20-osobową grupą podopiecznych (średnio około 23 uczniów w grupie). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie w trakcie jednej godziny lekcyjnej.  Do udziału w 1. cyklu zajęć przystąpiło 914 uczniów. W połowie kwietnia zakończy się 1. cykl zajęć i rozpocznie drugi, w którym zajęcia poprowadzą ci sami nauczyciele.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna