Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Konkurs na temat zakupów internetowych

fot. Fotolia

Portal Consumer Classroom, którego koordynatorem w Polsce jest Fundacja Think!, zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w międzyszkolnym konkursie edukacyjnym. Zadaniem uczniów jest przygotowanie filmu, lekcji multimedialnej lub prezentacji zdjęć na tematy związane z zakupami internetowymi. Konkurs trwa do północy (czasu środkowoeuropejskiego) 2 kwietnia 2014 r.

Temat ten obejmuje takie zagadnienia, jak wybór najlepszych produktów, wyszukiwanie najlepszych cen, bezpieczeństwo zakupów internetowych, korzystanie z przepisów unijnych i krajowych, zakupy w sąsiednich krajach, znaczenie reklamy internetowej, itp. Uczestnicy mogą sami wybrać, którymi z tych zagadnień chcą się zająć. Na stronie internetowej: http://www.consumerclassroom.eu/resources można znaleźć wiele wartościowych zasobów edukacyjnych na ten temat (i w wielu językach).

Projekt ten umożliwia również współpracę z inną europejską szkołą. Za pomocą narzędzi dostępnych na stronie Consumer Classroom można połączyć się ze szkołą partnerską w innym europejskim kraju, aby wspólnie uczyć się i dzielić doświadczeniami.

Co warto przygotować? Do wyboru:

Film: prezentujący dobre praktyki w zakresie zakupów internetowych; można przedstawić zagrożenia, korzyści, zabezpieczenia oraz własne przemyślenia na temat tego, czy warto korzystać ze sklepów i innych usług internetowych.

Zdjęcia: seria zdjęć ilustrujących główne zalety zakupów internetowych.

Lekcja multimedialna: prezentacja multimedialną na temat zalet i wad zakupów internetowych. Uczniowie mogą podyskutować na ten temat, aby zaplanować, przygotować i stworzyć własną lekcję multimedialną. Taka lekcja może obejmować pokazy slajdów, wykresy, animacje, podkasty, filmy i inne materiały.

Warto spróbować, gdyż organizatorzy konkursu przewidzieli atrakcyjne nagrody.

Nagroda za I miejsce to wycieczka do Brukseli dla zespołu projektowego, połączona ze zwiedzaniem europejskiej stolicy i wizytą w głównych instytucjach Unii Europejskiej. Zwycięski projekt zostanie umieszczony na stronie internetowej Consumer Classroom.

Nagroda za II miejsce - do wyboru, element wyposażenia klasy/szkoły.

Nagrody dla uczestników - honorowy certyfikat wydany przez Komisję Europejską potwierdzający udział w konkursie.

Nie przegap terminów

Rejestracja zespołu projektowego i dostarczenie projektu międzyszkolnego: od 5 lutego do 2 kwietnia 2014 r.

Wybór propozycji przez radę ekspertów: od 3 do 30 kwietnia 2014 r.

Głosowanie na najlepszy projekt międzyszkolny: od 5 do 16 maja 2014 r.

Ogłoszenie zwycięzcy konkursu i wyników: 20 maja 2014 r.

Więcej informacji w Consumer Classroom.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna