Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Młodzi i dorośli konsumenci potrzebują edukacji

fot. ConsumerClassroom.eu

Pierwsze urodziny portalu www.ConsumerClassroom.eu/pl/ za nami (14 marca 2014). W ciągu roku ten serwis odnotował ponad 160 tysięcy wizyt nauczycieli z całej Unii Europejskiej szukających w nim ciekawych i atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych oraz współpracy ze szkołami z innych krajów. Dzisiaj Europejski i Światowy Dzień Praw Konsumenta - może warto zastanowić się, jak wydajemy pieniądze, jaki wpływ na nasze decyzje mają reklamy, czy jesteśmy im podatni?

Fundacja Think! jest koordynuje w Polsce prace nad rozwojem portalu edukacyjnego Komisji Europejskiej www.consumerclassroom.eu/pl/, do którego serdecznie zapraszamy zwłaszcza nauczycieli. Warto skorzystać z olbrzymich, wielojęzycznych zasobów edukacyjnych, aby uczyć o rzeczach ważnych, dotyczących praw konsumenta oraz dbać o zawartość własnych portfeli. Polecamy zarejestrować się w portalu - doskonałe narzędzia znajdą tu zarówno nauczyciele języków obcych (bo portal prowadzony jest we wszystkich oficjalnych językach UE), jak i wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, a nawet biologii i chemii. Zapraszamy!

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna