Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Lekcje o świecie, którego nie znacie

fot. Kulczyk Foundation

Edukacja Globalna - Efekt Domina: innowacyjne scenariusze lekcji o współczesnym świecie trafią do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce. To pakiet materiałów, które zainteresują uczniów i skłonią do rozmów o globalizacji. Wśród nich poruszane są także wątki konsumenckie - np. w scenariuszu o dzieciństwie w Bangladeszu. Zachęcamy do korzystania z nich w wersji papierowej lub pobrania ze strony www.edukacjaglobalna.com.

Zaczęło się od ogromnej potrzeby pomagania innym i programu telewizyjnego Efekt Domina w TVN poruszającego trudne tematy z różnych zakątków świata. Nieuleczalna choroby dzieci, wykorzystywanie dzieci do ciężkiej pracy, bieda, małżeństwa 12-letnich dziewczynek, brak infrastruktury i lekarstw. Program nie tylko pokazywał te problemy ale również wskazywał jak je rozwiązać.

Kulczyk Foundation podejmuje dziś całkowicie nowatorską próbę, by to, co zobaczyliśmy na ekranie, przenieść do szkoły. Jeszcze w listopadzie tysiące nauczycieli będą mogły na podstawie przesłanych im scenariuszy rozpocząć ważną rozmowę z uczniami. Rozmowę o tym, jak rozumieć problemy innych i mądrze walczyć z krzywdą, która nie zna granic.

To ważny czas na taką rozmowę. W dniach 16-22 listopada ma miejsce 17 edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej - w tym roku pod hasłem: "Równość - od słów do czynów". Zrozumieć, że nie wszyscy żyją tak jak my, ale wszyscy mają takie same prawo do szczęścia. A potem zacząć zastanawiać się, co świat może zrobić, by zmniejszyć skalę krzywd i nierówności. Takie jest zadanie innowacyjnego programu lekcji Edukacja Globalna - Efekt Domina.

W trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej do szkół podstawowych i gimnazjów w całej Polsce trafią specjalne przesyłki. Będą zawierały pakiety materiałów Edukacja Globalna - Efekt Domina przeznaczone dla nauczycieli i uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i klas 1-3 gimnazjum. Scenariusze mogą być wykorzystane na lekcjach wychowawczych, lekcjach wiedzy o społeczeństwie, a także w ramach bloku między przedmiotowego lub zajęć dodatkowych. Wykorzystują naturalną dociekliwość dzieci odwołują się do posiadanej wiedzy i różnych doświadczeń życia codziennego w Polsce. Wszystko po to, by przybliżyć sytuację dzieci wychowywanych w różnych kulturach i tradycjach w innych miejscach na świecie: w Bangladeszu, Rumunii, czy w Laosie. Chodzi także o to, by pokazać, że tuż obok nas może dziać się coś, co wymaga od nas dużej wrażliwości. Stąd temat hospicjum dziecięcego, czy walki o to, by nie znaleźć się na marginesie życia.

Do każdego scenariusza dołączony jest filmowy reportaż, który stanowi wprowadzenie, ale i pogłębienie omawianych zagadnień. Na płycie znajduje się także galeria wymownych zdjęć, które Kulczyk Foundation zebrała właśnie w trakcie projektów pomocowych w miejscach będących podstawą scenariuszy lekcyjnych.

- Bardzo liczymy na wrażliwość oraz pomysłowość samych nauczycieli oraz dyrekcji szkół. Gdy tworzyliśmy pierwsze odcinki Efektu Domina w telewizji TVN chcieliśmy oczywiście promować różne sposoby na skuteczną pomoc potrzebującym. Ale zaczęliśmy też myśleć o tym, że to właśnie telewizja jako medium nierzadko krytykowane za zbytnią sensacyjność, ma jednak szansę stać się punktem wyjścia dla nowego nurtu w edukacji. Nurtu, w którym doceniając możliwości dzieci próbujemy pomóc im zrozumieć świat. Właśnie zrozumieć, zyskać perspektywę, wrażliwość, a nie "nauczyć się na pamięć" - podkreśla Dominika Kulczyk.

Te niecodzienne lekcje w mogą być początkiem akcji pomocowych inicjowanych przez uczniów. W samych scenariuszach zaproponowano przykłady takich działań, np. nawiązanie przez klasę, czy całą szkołę współpracy z wybranym domem dziecka, przygotowanie gry planszowej dla dzieci z hospicjum, napisanie i nagranie bajki dla dzieci z Zambii.

iPady dla całej klasy oraz sprzęt dla szkół!

Dodatkowym elementem projektu jest konkurs filmowy realizowany na platformie MillionYou, w którym można wygrać iPady dla całej klasy oraz drukarki do szkół. Konkurs ten wystartuje 23.11.2015. Zadaniem uczestników konkursu będzie zaplanowanie i przeprowadzenie akcji, która w jakiś sposób zmienia świat na lepszy, a następnie podsumowanie tego projektu w formie filmu.

Więcej informacji o Edukacji Globalnej - Efekt Domina oraz o konkursie filmowym można znaleźć na stronie www.edukacjaglobalna.com. Na stronie tej są także dostępne wszystkie te materiały, które trafią do szkół podstawowych i gimnazjów.

Partnerem Strategicznym projektu jest Fundacja KGHM Polska Miedź. Partner Logistyczny: InPost. Partnerzy Technologiczni: iSpot - Apple Premium Reseller i JTC - Outsourcing IT. Partnerzy: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i MillionYou. Partnerzy Edukacyjni: Centrum Innowacyjnej Edukacji, Fundacja Uniwersytet Dzieci oraz Superbelfrzy RP.

Patronat Honorowy nad projektem objęły: Minister Edukacji Narodowej, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka. Patronem Merytorycznym jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Studiów Edukacyjnych.

(Źródło: Kulczyk Foundation)

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna