Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Konkurs, który pomaga wychować dziecko na dobrego człowieka

fot. Kulczyk Foundation

To nie jest żaden skrót myślowy, ale realny cel tego przedsięwzięcia. Wielki konkurs Edukacji Globalnej – Efekt Domina ma pokazać dzieciom, że warto jest pomagać innym. A nauczycielom pomóc w tym, by ich podopieczni stali się bardziej dorośli, bardziej odpowiedzialni, po prostu wrażliwi. Zapraszamy nauczycieli, by opowiedzieli swym uczniom o konkursie i razem z nimi zawalczyli o naprawdę cenne nagrody dla klasy i całej szkoły!

- W najmłodszych jest tyle dobrej energii. Trzeba tylko stworzyć im dobre sytuacje. Tak często złościmy się, że  nasze dzieci nie robią tego, czy tamtego, a one potrzebują często minimalnego wsparcia, by pójść drogą, która cieszy rodziców, nauczycieli, całe otoczenie. Chcemy by taką dobrą sytuacją był ten właśnie konkurs – podkreśla Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation, międzynarodowej organizacji, która na całym świecie, także oczywiście w Polsce, wspiera najlepsze pomysły na skuteczne pomaganie innym.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. O co w nim chodzi? – O to, aby dzieci rozejrzały się w swoim otoczeniu, pomyślały, kto albo, co może potrzebować ich wsparcia, działania, a potem, by zaplanowały wspólnie z nauczycielem taką pomoc. Jak już wszystko będzie przemyślane, to trzeba po prostu zacząć działać i nakręcić z tego działania ciekawy film – tłumaczy Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation.

Chętni do udziału w konkursie powinni zgłosić się do swojego nauczyciela i przestawić pomysł na pomaganie. Prace konkursowe przygotowane z jego pomocą trzeba przesłać do 6 czerwca do Kulczyk Foundation poprzez stronę www.konkursefektdomina.pl (zakładka ZGŁOŚ PRACĘ). Zwycięzców wybierze jury oraz internetowe głosowanie.

Jeżeli praca, którą zrealizują uczniowie, dostanie się do finału, wtedy szkoła otrzyma dwie drukarki: jedną do sekretariatu, a drugą do pokoju nauczycielskiego, a nauczyciele zostaną zaproszeni na szkolenie: "Funkcja wychowawcza Edukacji Globalnej – Efekt Domina" oraz "Nowoczesna lekcja Edukacji Globalnej z wykorzystaniem iPadów".

Jeżeli praca, którą zrealizują uczniowie, zostanie wybrana jako zwycięzca przez jury, wtedy wszyscy uczestnicy zwycięskiej klasy oraz nauczyciel reprezentujący klasę otrzymają iPady, nauczyciel, jako reprezentujący klasę, otrzyma drukarkę, a szkoła otrzyma bon o wartości 1000 zł do wykorzystania na cele edukacyjne, a wszyscy nauczyciele, którzy uczą zwycięską klasę zostaną zaproszeni na szkolenie "Nowoczesna lekcja Edukacji Globalnej z wykorzystaniem iPadów".

Jeżeli praca, którą zrealizują uczniowie, zostanie wybrana jako zwycięzca w głosowaniu publiczności, wtedy wszyscy uczestnicy ze zwycięskiej klasy oraz jej nauczyciel otrzymają iPady, nauczyciel reprezentujący klasę otrzyma drukarkę, a szkoła otrzyma bon o wartości 1000 zł do wykorzystania na cele edukacyjne oraz dwie drukarki - jedną do sekretariatu a drugą do pokoju nauczycielskiego. Dodatkowo nauczyciele, jako opiekunowie projektu, zostaną zaproszeni na szkolenie: "Funkcja wychowawcza Edukacji Globalnej – Efekt Domina" oraz "Nowoczesna lekcja Edukacji Globalnej z wykorzystaniem iPadów". Mało tego – również wszyscy nauczyciele, którzy uczą zwycięską klasę zostaną zaproszeni na szkolenie "Nowoczesna lekcja Edukacji Globalnej z wykorzystaniem iPadów".

- Chcieliśmy, by nagrody były adekwatne do pomysłowości, kreatywności młodych ludzi oraz ich edukacyjnych mentorów. Ale przede wszystkim pragniemy, by zwycięskie klasy oraz ich nauczyciele stali się kimś ważnym dla opinii publicznej – zaznacza Marta Schmude-Olczak.

Szkoły, które do 20 kwietnia zarejestrują się poprzez stronę internetową (przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ poniżej informacji o konkursie) otrzymają wydrukowaną mapę pomysłów, którą najlepiej powiesić w szkole. Ma ona służyć wspólnemu wypracowaniu pomysłów na projekt, którego celem będzie pomaganie innym. Mapa umożliwi zorganizowanie szkolnej burzy mózgów i poinformowanie większej liczby uczniów i nauczycieli o konkursie. Uczniowie z różnych klas będą mogli dopisywać swoje pomysły, a następnie wybrać ten, który wspólnie zrealizują.

Przyjacielem projektu jest gazeta codzienna Fakt. Sponsorem nagród w konkursie są firma SAD Sp. z o.o. oraz firma JTC. Informacje o wszystkich partnerach konkursu znajdują się na jego stronie.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna