Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Lasy i odpady

fot. Fotolia

Polskie lasy należą do najpiękniejszych w Europie. Kiedy spacerujemy po nich, chcielibyśmy cieszyć się naturalnym i czystym środowiskiem. Niestety często las traktowany jest jak śmietnik. Spotykamy w nim nielegalne wysypiska, a szukając grzybów czy jagód napotykamy często na butelki, plastik i opakowania po jedzeniu. Pozostałości po konsumentach, którym nie chce się zabrać śmieci ze sobą.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce powierzchnia lasów to 9,2 mln ha. Lasy i zadrzewienia zajmują 31 proc. powierzchni kraju. 1 proc. powierzchni Polski zajmują parki narodowe, jest ich 23. Parki zajmują ponad 23 tys. ha, zieleńce - 10 tys. ha, zieleń uliczna - 14,5 tys. ha, a zieleń osiedlowa - 24 tys. ha. 

Według danych za 2014 r. w Polsce wytwarza się rocznie 142 mln ton odpadów, z czego 7 proc. stanowią odpady komunalne. 11,45 proc. energii zużywanej w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych, a na ochronę środowiska przeznaczamy rocznie 14,2 mld zł (dane za 2014 r.).


Wykres 2. Infografika PAP. Źródło: Polska Agencja Prasowa

Edukacja konsumencka to także uświadamianie kruchej relacji konsumenta w stosunku do otoczenia, w którym żyjemy. Zgodnie z art. 154 § 2 Kodeksu Wykroczeń, kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany. Trzeba przyznać, że taka wysokość grzywny nie wydaje się być szczególnie odstraszająca potencjalnych śmiecących. W wielu krajach świata zdecydowano, że kary za śmiecenie i niszczenie środowiska naturalnego powinny być bardziej dotkliwe dla sprawcy. Przykładowo w Singapurze wyrzucenie papierka na ulicy grozi poważnymi tarapatami - kary za śmiecenie zaczynają się na poziomie $1000 singapurskich (ok. 2850 PLN). W ciągu kilku lat udało się znacząco ograniczyć zaśmiecenie kraju. Może to dobry pomysł i dla nas?

Jeśli możesz - zabierz śmieci ze sobą. Wybierz czysty las.

 

(Źródło: Kurier codzienny PAP - kurier.pap.pl, opr. własne)

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna