Konsumenckie wiem jak

AKTUALNOŚCI

Świąteczne wydatki konsumentów

fot. Pixabay.com - domena publiczna

1/3 Polaków planuje swoje wydatki w perspektywie miesiąca, a tylko niewielki odsetek robi to w okresie dłuższym niż pół roku. Nie skłaniają nas do tego nawet takie okazje jak Święta Bożego Narodzenia – jak wynika z badania Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! tylko 31% odłożyło z wyprzedzeniem środki na organizację świąt.

Polacy nie planują większych wydatków, nawet jeśli dotyczy to cyklicznych okazji, takich jak organizacja świąt, mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Odsetek osób myślących o swoich wydatkach w perspektywie dłuższej niż pół roku od lat utrzymuje się w okolicach 5%. Patrzymy na finansową stronę naszego życia bardzo krótkowzrocznie i nawet święta w szerokim gronie rodzinnym nie zmieniają naszych codziennych przyzwyczajeń.

Tymczasem właśnie organizacja świąt to dobra okazja, by podjąć wysiłek i zarówno zaplanować wydatki z wyprzedzeniem, oszczędzić na ten cel a następnie trzymać się założonych planów. Tym bardziej, że dla 60% z nas święta Bożego Narodzenia to czas dla rodziny i 89% respondentów planuje spędzenie tego okresu w gronie więcej niż 3 osób. Co ciekawe aż 29% Polaków zasiądzie do wigilijnego stołu w gronie co najmniej 10-osobowym. W tej sytuacji zastanawia fakt, że 73% z nas deklaruje pokrycie wydatków świątecznych z bieżących środków, a dla 53% badanych będzie to kwota przekraczająca 600 zł. Jest to zatem minimum ¼ mediany wynagrodzeń w kraju. Nie są zatem środki, które można w prosty sposób wygospodarować z domowego portfela. Dodatkowo 30% z nas przyznaje, że ulegając świątecznej gorączce w żaden sposób nie ogranicza swoich wydatków. Święta to zatem czas, gdy rezygnujemy z postawy skrupulatnego księgowego, która cechuje nas na co dzień. Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z wynikami IX edycji badania „Postawy Polaków wobec finansów” jedynie 18% przyznaje, że nie kontroluje swoich wydatków, a aż 27% z nas zwraca uwagę nawet na te najmniejsze.

Poziom wydatków świątecznych jest silnie skorelowany z wiekiem badanych. Najbardziej wystawne święta to domena 40-latków – 28% z nich przeznaczy na ten cel ponad 1200 zł. Z drugiej strony najskromniejsze wydatki planują 60-latkowie. 28% z nich ocenia, że organizacja świąt nie przekroczy w ich przypadku 300 zł. Na podstawie doświadczeń lat ubiegłych, ponad połowa z nas (54%) uważa, że wydatki świąteczne nie przekroczą założonego budżetu, a jedynie 6% szacuje, że może wydać mniej, niż pierwotnie zakładało. Ci, którzy jednak szukają sposobów na zminimalizowanie kosztów kupują taniej produkty spożywcze (26%) i prezenty (18%) bądź nie obdarowywać wszystkich domowników (24%).

 

(Źródło: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy)

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna