Konsumenckie wiem jak

INWESTUJĘ

Poradnik młodego inwestora (1)

fot. Fotolia

Gdy w wyniku różnych zdarzeń losowych (rzadziej) lub oszczędzania (częściej) będziesz już dysponował pewną kwotą środków na twoim koncie bankowym, warto zastanowić się, czy nie zainwestować części twoich pieniędzy. Dzięki temu - jeśli oczywiście rozsądnie zainwestujesz posiadane środki - będziesz mógł powiększyć swój majątek.

Najważniejsze, to nie bać się inwestycji. Mówi Zygmuś, lat 13: "Moim najbardziej nietypowym prezentem były akcje WIG-20 warte 11 tys. zł. Tata uczy mnie na nich grać na giełdzie. Daje mi to od razu możliwości na przyszłość." Paweł K., lat 14 dodaje "Na komunię dostałem pieniądze, za które miałem kupić akcje giełdowe. Zainwestowałem w różne spółki. A po pięciu latach pieniądze pomnożyły mi się trzykrotnie i kupiłem za nie skuter.” (za Gazetą Wyborczą, Wysokie Obcasy, 10.05.2009)

Możesz również inwestować na własną rękę, ale musisz pamiętać o kilku zasadach.

Po pierwsze zawsze kalkuluj ryzyko. Jeśli możesz zaakceptować wyższy stopień ryzyka (wiesz, że możesz dużo zyskać, ale i sporo stracić), wybieraj raczej agresywniejsze metody inwestowania – na przykład zakupując jednostki uczestnictwa w funduszach inwestujących na rynku akcji lub akcje spółek na giełdzie papierów wartościowych. Jeżeli cenisz bezpieczeństwo swojego kapitału (czyli inaczej mówiąc chcesz w całości zachować majątek, który zdecydowałeś się zainwestować), skup się raczej na funduszach inwestycyjnych zrównoważonych, lokatach bankowych i obligacjach.

Gdy chcesz inwestować większą kwotę swoich oszczędności, staraj się zawsze wybrać kilka różnych inwestycji w celu ograniczenia ryzyka – na przykład część środków lokujesz w akcje spółek, a część pozostawiasz na lokacie bankowej. W ten sposób zmniejszasz ryzyko nieudanej inwestycji. Nawet w przypadku, gdy jedna z nich przyniesie straty, druga może zapewnić ci dochody. Taka strategia inwestycyjna nazywana jest dywersyfikacją (czyli zróżnicowaniem) twojego portfela inwestycyjnego (czyli określonego zbioru twoich inwestycji). Warto ją stosować zwłaszcza wówczas, gdy lokujesz dużą część środków w funduszach inwestujących w akcje.

 

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna