Konsumenckie wiem jak

INWESTUJĘ

Czy warto kupować akcje?

Wiadomości w mediach codziennie pełne są doniesień: „akcje rosną”, „akcje spadają”, „wyprzedaż akcji” itp. To nic innego tylko informacje napływające z giełd (polskiej i zagranicznych) papierów wartościowych, na których kupowane i sprzedawane są właśnie akcje różnych przedsiębiorstw. Są to papiery wartościowe (czyli dokumenty o szczególnych prawach), które upoważniają właściciela akcji do udziału w podziale zysków danej firmy (dokładnie: spółki akcyjnej) albo dają inne uprawnienia (np. jeśli ktoś posiada dużo akcji danej firmy, zyskuje prawo do udziału w zarządzaniu tym przedsiębiorstwem).

Wzrost cen akcji na giełdzie nowojorskiej (NYSE) 1900-2010Co powinniśmy wiedzieć o akcjach? Są one sprzedawane przez daną spółkę po to, aby pozyskać środki na finansowanie jej działalności. Jeśli spółka szybko się rozwija i ma dobre wyniki finansowe – cena akcji zazwyczaj też szybko rośnie. A to oznacza, że ich posiadacze mogą kupić je po cenie wyjściowej i sprzedać po wyższej. Zakup akcji zalicza się do jednych z najważniejszych form inwestowania. Trzeba jednak wiedzieć, że ceny akcji podlegają bardzo dużym wahaniom – mogą zyskać w ciągu roku zarówno kilkanaście, kilkadziesiąt procent wartości, jak i stracić. Jeśli krajowa i światowa gospodarka rozwijają się szybko, wartość akcji na giełdzie zazwyczaj rośnie. Jeśli pojawia się kryzys czy inne perturbacje finansowe w spółce, sektorze gospodarki, kraju czy na światowych rynkach, zazwyczaj ceny akcji (mocno) spadają.

Akcje możemy nabyć korzystając z pośrednictwa biura maklerskiego, w którym musimy założyć rachunek inwestycyjny. Z niego będą pobierane koszty zakupu akcji i związane z tymi operacjami prowizje. Akcje nabywamy wpłacając środki na nasz rachunek inwestycyjny i składając w biurze maklerskim zlecenie zakupu akcji danej firmy (możemy to zrobić także przez internet). Akcje posiadamy tylko w formie zapisu elektronicznego – otrzymujemy zawsze informację ile akcji znajduje się na naszym rachunku. Akcje możemy w każdej chwili sprzedać, również składając odpowiednie zlecenie (wskazując na przykład cenę, po jakiej chcemy dokonać transakcji).

Akcje warto kupować najlepiej z myślą o inwestycji długoterminowej (co najmniej kilka lat inwestowania). Wówczas mamy szansę na największy zysk, który w wielu przypadkach może wynieść i kilkadziesiąt procent. Pamiętajmy jednak, że sytuacja na giełdzie papierów wartościowych jest zależna od tego, co dzieje się w gospodarce. Możemy na tej inwestycji też wiele stracić (ryzyko finansowe, czyli związane z inwestycją finansową, zalicza się tu do najwyższych).

Kiedy warto kupować akcje? Kiedy ich ceny są najniższe – np. w czasach kryzysu gospodarczego. Musimy się również patrzeć na kondycję finansową danej spółki, której akcje chcemy kupić. Jeśli spółka odnotowuje słabe wyniki (o czym możemy często przeczytać w mediach), należy zastanowić się nad kupnem jej akcji. Tak jak przy wszystkich zakupach, lepiej jest wybrać „towar” zdrowy i pewny, z którego będziemy zadowoleni, niż kiepski, który przyniesie nam straty.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna