Konsumenckie wiem jak

INWESTUJĘ

Ilu Polaków inwestuje na giełdzie?

Żeby móc kupować akcje lub inne instrumenty notowane na giełdzie papierów wartościowych wymagane jest posiadanie specjalnego rachunku inwestycyjnego, na którym księgowane są posiadane instrumenty kapitałowe. Rachunki inwestycyjne są prowadzone przez domy lub biura maklerskie. Znajdziemy je m. in. przy największych bankach.

(C) EDUNEWS.PLZa prawidłowe przypisywanie instrumentów finansowych zmieniających właściciela w wyniku transakcji zawieranych na giełdzie odpowiedzialny jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Wg. publikowanych przezeń informacji we wrześniu 2011 r. prowadzonych było 1,51 mln rachunków inwestycyjnych. A zatem graniem na giełdzie zajmuje się prawdopodobnie grubo ponad milion Polaków.

Pod względem liczby prowadzonych rachunków liderem na koniec września 2011 r. był Dom Inwestycyjny BRE Banku, który prowadził 295.446 rachunków. Na drugim miejscu uplasował się Centralny Dom Maklerski Pekao SA z liczbą 216.482 rachunków, a na trzecim – DM Banku Pekao (188.896 rachunków).

Popularyzacji kont inwestycyjnych wyjątkowo dobrze służą publiczne oferty akcji. Na przykład w 2010 miały miejsce prywatyzacja PZU i Tauron Polska Energia, w 2011 oferta akcji Banku Gospodarki Żywnościowej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Perspektywa dobrych zysków zachęciła wiele osób do wzięcia udziału w tej prywatyzacji; ponieważ do zakupu akcji konieczne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego, ci z nich, którzy takiego rachunku nie mieli zdecydowali się go założyć.

Granie na giełdzie papierów wartościowych robi się popularne. Licząc od początku bieżącego roku liczba rachunków maklerskich zwiększyła się o ponad 40 tysięcy. Pamiętajmy jednak, że do inwestowania na giełdzie bardzo potrzebna jest wiedza o rynku kapitałowym i że inwestycje w akcje zaliczamy do tych o najwyższym stopniu ryzyka.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna