Konsumenckie wiem jak

INWESTUJĘ

Inwestujesz, zapytaj o ryzyko

Ryzyko pojawia się praktycznie przy każdej formie inwestowania naszych pieniędzy. W przypadku prostych i dobrze znanych narzędzi finansowych (np. lokat, obligacji) jest ono minimalne. Jeśli ktoś składa nam ciekawą ofertę inwestycyjną, a nie znajdziemy w niej informacji o ryzyku, powinniśmy zacząć być podejrzliwi.

Inwestując na własną rękę sami musimy się zastanowić nad ryzykiem i oszacować, czy jesteśmy w stanie je zaakceptować. Gdy zaczynamy korzystać z usług firmy oferującej np. inwestowanie poprzez rachunki zarządzane, musimy zaakceptować regulamin. I tu, wczytując się w jego treść, zazwyczaj natrafimy na punkt, w którym firma informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty. Nie powinien to być powód do niepokoju. Firmy, które ukrywają przed potencjalnym klientem fakt, że nieudane decyzje finansowe mogą spowodować straty, nie dopełniają prawnego obowiązku nakładanego na nie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W Uchwale z dnia 3 lipca 2007 w sprawie komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie form przekazu reklamowego dotyczącego funduszy inwestycyjnych czytamy: „[przekaz reklamowy] powinien w sposób wyraźny informować o ryzyku inwestycyjnym, co najmniej poprzez łączne wskazanie, że […] uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków”. Ponadto przekaz nie powinien stwarzać u odbiorcy „przekonania o pewności zysku z inwestycji w fundusz”.

„Klient może i powinien mieć podejrzenia wobec firmy, która zajmuje się inwestowaniem cudzych pieniędzy, a nie posiada na stronie internetowej zapisu o ryzyku inwestycyjnym.“ – mówi Piotr Gołębiewski, doradca finansowy Secured-Forex. „Takie przedsiębiorstwo jest niewarte zaufania także dlatego, że postępuje niezgodnie z prawem.“

Rozmawiając z doradcą finansowym zawsze dokładnie wypytajmy się o ryzyko związane z daną inwestycją. Idąc na spotkanie powinniśmy jednak wiedzieć, jakie są nasze preferencje. Na stronach internetowych wielu instytucji finansowych napotkamy na testy sprawdzające, jakim inwestorem jesteśmy. Warto z nich skorzystać.

(źródło: Secured-Forex, opr. własne)

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna