Konsumenckie wiem jak

INWESTUJĘ

Obligacje skarbowe chronią oszczędności

W czasach kryzysu lub spowolnienia gospodarczego uwagę inwestorów (zwłaszcza tych „niedzielnych“) przyciągają bezpieczniejsze instrumenty finansowe. Do takich należą obligacje emitowane (wydawane) przez Skarb Państwa. Kryzys, nie kryzys, oszczędności powinny na nas pracować.

Obligacja jest papierem wartościowym, którego wystawca (może to być państwo, gmina lub nawet firma) zobowiązuje się względem nabywcy do odkupienia jej w określonym czasie i zapłaty odsetek. Mechanizm obligacji jest zatem formą pożyczania pieniędzy – zazwyczaj przez instytucje publiczne – na finansowanie różnych zadań znajdujących się w ich kompetencjach.

Obligacje skarbowe emitowane przez państwo zalicza się do najbezpieczniejszych form inwestycji na rynku. Wypłatę wszelkich należności zapewnia Skarb Państwa, oferując tym samym najlepsze gwarancje na rynku. Rzadko bowiem zdarza się, że państwo ogłasza upadłość. Jesteśmy właśnie świadkami trudności finansowych, jakie przeżywa Grecja, ale scenariusz, że państwo ogłosiłoby całkowitą niewypłacalność jest raczej mało realny.

Zaletą obligacji skarbowych jest ich oprocentowanie. Nie samym oszczędzaniem zabezpieczymy swoją finansową przyszłość. Największym wrogiem oszczędności jest bowiem inflacja, która co roku pomniejsza wartość zgromadzonych pieniędzy. Dlatego myśląc przezornie o przyszłości warto zgromadzone środki zainwestować w instrumenty finansowe, które nie tylko uchronią je przed inflacją, ale również zapewnią bezpieczeństwo i zagwarantują zysk. Oszczędzając w bezpiecznych instrumentach finansowych, fundujemy sobie komfort i pewność inwestycji. Początkowo nasze zyski nie są zbyt duże, lecz wraz z upływem czasu i kolejnymi składkami, uzbierana kwota będzie coraz wyższa.

Obecnie w Polsce dostępne są cztery rodzaje obligacji detalicznych Skarbu Państwa: 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie i 10-letnie. Dziś oferują one roczny zysk od 4,75% do aż 6,00% wkładu, co przewyższa wskaźnik inflacji. Faktyczne oprocentowanie obligacji można dodatkowo zwiększyć dokonując tzw. zamiany obligacji. Jest to najkorzystniejsza forma zakupu nowych obligacji przysługująca każdemu właścicielowi papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa. Jej zaletą jest to, że nowe papiery dłużne pozyskujemy po cenie niższej od emisyjnej. Zamiana obligacji przebiega w ten sposób, że pod koniec okresu rozliczeniowego posiadanych przez nas obligacji, możemy je wymienić na dowolne obligacje nowej emisji. Oczywiście inkasując przy tym cały zysk i nabywając nowe obligacje po niższej cenie.

Oszczędzanie poprzez obligacje Skarbu Państwa jest bardzo proste. Wystarczy wejść na oficjalną stronę internetową poświęconą obligacjom www.obligacjeskarbowe.pl lub skorzystać z konta Inteligo. Można też je kupić osobiście odwiedzając jedną z placówek (lub Punkt Obsługi Klienta Domu Maklerskiego) PKO Banku Polskiego, ewentualnie dokonując zakupu przez telefon.

(źródło: Ministerstwo Finansów, opr. własne)

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna