Konsumenckie wiem jak

KUPUJĘ

Co robimy z pieniędzmi? (1)

fot. Fotolia

Warto zwrócić uwagę na wyniki badań opinii publicznej , które pokazują, w jaki sposób Polacy zarządzają swoimi pieniędzmi. Można uczyć się nie tylko na własnych błędach, ale i na cudzych, wyciągając odpowiednie wnioski. Dane płynące z badań możemy odnieść do naszej sytuacji finansowej i zobaczyć, co robimy inaczej niż większość i czy nie powinniśmy czegoś poprawić?

Okazuje się, że tylko 7% Polaków regularnie oszczędza. Na pytanie "Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy udało się Panu odłożyć jakieś oszczędności?" w 2007 r. aż 64% osób odpowiedziało, że wszystkie pieniądze przeznaczyło na życie i bieżące potrzeby. Tylko 27% osób przyznało, że odłożyło jakąś sumę - jakąś oznacza zazwyczaj naprawdę symboliczną kwotę. Z tej ostatniej grupy aż dwóm trzecim badanych nie udało się przekroczyć pułapu trzech pensji odłożonych w ciągu roku, a jedynie 9% zaoszczędziło pięć lub więcej pensji.
 
Ludzie odkładają pieniądze z różnych powodów. Najczęściej chcą zabezpieczyć się przed niespodziewanymi trudnościami finansowymi, czyli odkładają na tzw. czarną godzinę (45%), przyszłość swoich dzieci (16%), mieszkanie (15%), a 11% zbiera na cele edukacyjne własne lub dzieci.

Za najlepsze formy przechowywania oszczędności badani uważają oprocentowane konto (61,8%), obligacje (35%), otwarte fundusze emerytalne (24,9%) oraz fundusze inwestycyjne rynku krajowego (24%). Za najlepsze formy lokowania oszczędności badani uważają zaś nieruchomości (29%), rachunek bieżący (28%), lokaty terminowe w złotówkach (16%), fundusze inwestycyjne (14%) oraz, co szczególnie niepokojące, trzymanie gotówki w domu (10%).
 
(Podane wyniki badań pochodzą z dwóch źródeł – badania „Stan edukacji finansowej Polaków”, MillwardBrown SMG/KRC, sierpień 2007 oraz sondażu PBS DGA, wrzesień 2007 na zlecenie Gazety Prawnej i Open Finance)
 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna