Konsumenckie wiem jak

KUPUJĘ

W kantorach internetowych tańsze waluty

fot. Fotolia

Osoby, które zaciągnęły kilka lat temu kredyty mieszkaniowe nominowane w walucie obcej, przy znacznie wyższym obecnie kursie tych walut w stosunku do złotego, ponoszą wyższe koszty spłaty kredytu. Dotyczy to w szczególności tych kredytobiorców, którzy muszą spłacać kredyty we franku szwajcarskim. Ale nawet i oni mogą poszukać pewnych oszczędności... w kantorach internetowych

Dobrą zasadą bezpiecznego pożyczania jest, że powinno się zaciągać kredyty w walucie, w której się zarabia. Jeżeli nie stosujemy się do tej zasady narażamy się na ryzyko kursowe. Znaczące osłabienie kursu waluty krajowej prowadzi w takiej sytuacji do silnego wzrostu wartości naszych zobowiązań, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty kredytu.

Co skłoniło wiele osób w Polsce, a także innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, do zaciągnięcia kredytów walutowych, mimo że nie miały odpowiednich dochodów w walutach obcych? Koszty kredytu zależą od wysokości stóp procentowych banku centralnego. Te w Polsce, zarówno przed kryzysem, jak i obecnie są dużo wyższe niż w strefie euro czy w Szwajcarii. W efekcie, miesięczne raty kredytów walutowych były zazwyczaj niższe niż raty analogicznych kredytów złotowych. Dziś płacą z tego powodu raczej wyższe raty niż kilka lat temu, ponieważ banki przeliczają kurs zagranicznej waluty do złotego nie po kursie historycznym (w momencie zaciągania kredytu), lecz tym, który jest dziś kształtowany przez rynek walutowy. Czy mimo tego da się w jakiś sposób obniżyć wysokość rat? Możemy spróbować negocjować z bankiem zmiany warunków kredytu, chociaż tu raczej trudno spodziewać się wielkich sukcesów. Możemy także postarać się uniknąć płacenia zbyt wysokich marż i prowizji przy wymianie złotych na obce waluty.

Kursy przeliczeniowe w bankach są z reguły o kilka procent wyższe niż w kantorach walutowych i kantorach internetowych. Kiedy nadchodzi termin spłaty bank po kursie przez siebie ustalonym obciąża nasz rachunek ratą kredytu. Jeśli chcemy sami wpłacać odpowiednią kwotę w walucie obcej, możemy skorzystać z kantorów internetowych. Pozwalają one wymieniać walutę bez wychodzenia z domu. Dodatkowo, w porównaniu z bankami, mają one zaletę w postaci posiadania rachunków w wielu bankach, a to daje oszczędności na kosztach transakcji.

Taka operacja przynosi korzyści zwłaszcza w przypadku wymiany walut innych niż euro. Franków szwajcarskich nie można bowiem przelać tanim przelewem europejskim. Jednak gdy przelew franków jest dokonywany między kontami w ramach jednego banku, zwykle jest bezpłatny i realizowany bardzo szybko.

Z szacunkowych obliczeń wynika, że spłacając ratę w wysokości 500 CHF co miesiąc można obecnie zaoszczędzić nawet 80 zł.

Aby rozpocząć spłatę rat bezpośrednio w walucie należy w pierwszej kolejności poinformować o tym bank, w którym spłacamy kredyt. W części z nich konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej. Otwarty zostanie również bezpłatny rachunek walutowy, na który będziemy wpłacali franki czy euro przeznaczone na spłatę. Jeśli planujemy kupować walutę w gotówce warto się też upewnić, że bank przyjmie w kasie walutę.

(Źródło: Expander, opr. własne)

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna