Konsumenckie wiem jak

KUPUJĘ

Zasady prezentowania obniżek i promocji

fot. Fotolia

Cenę oferowanych produktów i usług sprzedawca może określać sam, jednak z uwzględnieniem pewnych zasad. Reguły prezentowania obniżek i promocji określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. 99, poz. 894, z późn. zm.)

Prezentowanie cen

Towary w sklepie powinny być oznaczone wywieszkami zawierającymi informacje: nazwę handlową, aktualną cenę oraz jednostkę miary, do której odnosi się uwidoczniona cena oraz dodatkowe informacje w przypadku, kiedy towary są do siebie podobne (np. nazwę producenta). Powinny być umieszczone w miejscu ogólnodostępnym i widocznym dla każdego kupującego, bezpośrednio przy towarach, których dotyczą, w taki sposób, aby nie można było pomylić ceny określonego towaru z ceną innego, a w szczególności podobnego towaru. Jeśli towar jest zamieszczony w miejscu niewidocznym dla konsumenta (lub znajduje się na zapleczu), jego cena powinna być zamieszczona w cenniku w widocznym dla kupującego miejscu.

Prezentowanie promocji i obniżek

Rozróżnia się kilka możliwych sposobów prezentowania obniżonych cen:

  1. Nowa cena obok przekreślonej starej kwoty.
  2. „Aktualna cena” i „poprzednia cena” wraz z podanymi kwotami.
  3. Rabat (w procentach lub kwocie) oraz przekreślona cena przed obniżką (bez rabatu) i cena po ( z rabatem).
  4. Poprzednia cena, rabat, aktualna cena.

W materiałach reklamowych lub na wywieszkach umieszczonych przy towarach oferowanych do sprzedaży po cenach promocyjnych lub obniżonych, obok przekreślonej ceny dotychczasowej, powinna być widoczna cena promocyjna lub cena obniżona, uwzględniająca rabat. W materiałach reklamowych oraz w placówkach handlowych przy towarach oferowanych do sprzedaży po przecenie lub na wywieszkach umieszczonych przy towarach przecenionych obok przekreślonej dotychczasowej ceny i wyrazu „przecena” albo wyrazów „obniżka ceny” lub „podwyżka ceny” musi być widoczna cena obniżona lub podwyższona, okres jej obowiązywania, a także przyczyna dokonanej przeceny.

 

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy jest najważniejszym uprawnieniem konsumenta; przysługuje ono w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Można z niego skorzystać składając pisemnie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie trzeba podawać powodów odstąpienia. Uwaga, są pewne wyjątki od tej zasady!

 

Rzecznik konsumentów

Rzecznik konsumentów udziela bezpłatnych porad i informacji prawnych, broni interesów konsumentów, podejmuje w ich imieniu interwencje, udziela pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. Rzecznik konsumentów może wystąpić do przedsiębiorcy w przypadku podejrzeń o stosowanie niedozwolonych czy nieuczciwych praktyk rynkowych, a przedsiębiorca jest zobowiązany (pod groźbą kary grzywny) udzielić mu wyjaśnień i informacji oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Rzecznik jest zatrudniony w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Więcej na stronie UOKIK.

 

Wzory pism

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na swoich stronach umieszcza wzory pism, z których mogą skorzystać konsumenci dochodzący swoich praw. Skorzystaj z wzorów.

 

Zanim cokolwiek podpiszesz...

 

Zmiana prawa

Przeczytaj o nowych uprawnieniach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarze ochrony konsumentów po 17.04.2016. Więcej na stronach UOKIK.

 

Sprawdź umowę

W umowach, które zawierają konsumenci z przedsiębiorcami, mogą znajdować się tzw. klauzule abuzywne, czyli naruszające prawa konsumenta. Dowiedz się o nich więcej.

 

Opieka merytoryczna